HelsaMi

For kommunene: Spørsmål og svar

Nedenfor finner du en oversikt over spørsmål vi vet flere kommuner lurer på.

​Vi har også egne sider med informasjon for kommuner her.​

Hva er forskjellen på Helseplattformen og dagens journalsystem i kommunen?


Kommunene bruker ulike journalsystem i dag. Felles for dem alle er at ingen av dem er i stand til å dele informasjon på tvers av de ulike aktørene. Det betyr for eksempel at sykehjemmet ikke har innsyn i behandling på sykehuset, og at legevakten ikke ser hva som er gjort hos fastlegen. Selv ikke mellom kommunal legevakt og sykehusets akuttmottak er det tilgang til felles opplysninger. Dagens løsninger øker risikoen for at pasientdata kommer på avveie, og det kan oppstå feilmedisinering og feilbehandling fordi helsepersonell mangler oppdatert informasjon. Dessuten bruker mange mye tid på lete etter informasjon og overføre informasjon fra et system til et annet. 

Med Helseplattformen legges informasjonen inn kun én gang, og de som har tjenstlig behov får dermed tilgang til informasjon uansett om de jobber på helsehuset, i hjemmetjenesten eller på sykehuset. Helsepersonell og pasienten får en mer helhetlig oversikt. Med helseplattformen får helsepersonell mer støtte i arbeidet. Alle arbeidsoppgaver som gjøres i et pasientforløp er bygget inn i systemet av helsepersonell i Midt-Norge. Pasienten slipper å gjenta sykehistorien sin i møte med nye behandlere. 
 

Hvem bestemmer utviklingen av Helseplattformen?


Selskapet Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune, samt stadig flere kommuner - se oversikt her​. En faglig beslutningsstruktur som består av helsepersonell i Midt-Norge  bestemmer hvordan løsningen settes opp og hvordan den skal videreutvikles. Epic som leverer løsningen kommer med fire oppgraderinger i året.  
 

Hvordan blir kommunenes interesser ivaretatt i arbeidet?

Over 225 fageksperter fra kommunal helsetjeneste har siden 2019 bidratt til å tilpasse løsningen. Alle tjenesteområder og over 20 kommuner er representert blant fagekspertene.​
Trondheim kommune er først ut med å ta i bruk Helseplattformen og har tatt et stort ansvar for kommunenes interesser - i tett samarbeid med Kommunenes sentralforbund (KS) og kommunedirektørene i Midt-Norge. Et eget råd i Helseplattformen, Samarbeidsråd for opsjonskommunene, ivaretar kommunenes interesser. Medlemmene i rådet pekes ut av kommunene selv og KS. I tillegg arbeider regionale innføringsledere på operasjonelt nivå for å sikre dialogen og samarbeidet mellom kommunene. 

Hva koster det for kommunene å innføre Helseplattformen?

 
Prisen for hver enkelt kommune vil variere, og er blant annet avhengig av innbyggertall. Helseplattformen er et stort utviklingsprosjekt der det er brukt store ressurser på å tilpasse den amerikanske løsningen til norsk helsevesen.  Denne delen av prosjektet er finansiert av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. Helseplattformen og kommunene har i samarbeid utarbeidet en kostnadsmodell. Den endelige prisen for hver kommune er delt opp i etableringspris, årlig tjenestepris og bestillbare tjenester. Den totale kostnadsrammen for Helseplattformen, inkludert kjøp av hele Epic-løsningen med alle moduler og fagsystem, tilpasning og et mangeårig felles innføringsprosjekt for hele Midt-Norge er på 3,7 milliarder kroner.
 

Hvordan kan kommunene vite om innføring av Helseplattformen gir en bedre helsetjeneste?


Kommunene som tar i bruk Helseplattformen vil selv kunne måle sine egne forbedringer i helsetjenesten.
Som en del av innføringen får kommunen materiell og informasjon som gjør det mulig å måle ønskede forbedringer som kommer med Helseplattformen. Både Helse Midt-Norge og Trondheim kommune har arbeidet i lengre tid med å formulere konkrete gevinstmål som er knyttet til ulike funksjoner i Helseplattformen. Dette arbeidet får alle kommuner tilgang til, i tillegg til materiell som er laget av Helseplattformen spesielt for kommunene. For at kommunen skal lykkes med å kunne måle om helsetjenesten forbedres må den enkelte kommune selv ta utgangspunkt i hvordan dagens helsetjeneste drives og finne sine egne mål for gevinster.  
 

Hva er HelsaMi, og hva koster det å ta den i bruk?


HelsaMi er den digitale inngangen til helse-og omsorgstjenester som innbyggerne i Midt-Norge kan bruke. HelsaMi er en velprøvd programvare som er tilpasset norske forhold av Helseplattformen. Den brukes av over 185 millioner pasienter verden over. Portalen er inkludert i prisen for Helseplattformen. Den blir offentlig og gratis for innbygger. Les mer om HelsaMi her


Fant du det du lette etter?