Hva er HelsaMi?

HelsaMi er mye mer enn bare enda en app. Her ser du spørsmål og svar om Midt-Norges store digitale helseinnovasjon.

​Hva er HelsaMi?

HelsaMi er en portal for digitale helsetjenester som blir tilgjengelig for innbyggere i Trøndelag og Møre og Romsdal. Via app eller nettside kan du sjekke legemidler og timebestillinger, endre og bestille. Du kan også komme i kontakt med helsepersonell, få videokonsultasjoner, lese journaler og få gode helseråd. Pasienter med stort behov for hjelp fra helsevesenet, for eksempel kronisk syke, får i tillegg en skreddersydd løsning for sine behov.

 

Når skjer det?

HelsaMi har lanseringsdato 30. april 2022. Da innfører St. Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontor i Trondheim Helseplattformen, som er det felles journal- og informasjonssystemet HelsaMi henger sammen med. Helse Nord-Trøndelag, og de tilhørende kommunene/fastlegene, er med fra høsten 2022. Så blir helseforetaket Helse Møre og Romsdal med, i tillegg til kommunene som har takket ja. 

 

Er det trygt?

HelsaMi er like sikkert som banken, det vil si nettbanken. Du logger deg inn med BankID. Et alternativ er Buypass smartkort eller Commfides (en USB-løsning). Alle har sikkerhetsnivå 4 (det høyste sikkerhetsnivået for innlogging) og er helt trygge løsninger.

 

Kan alle bruke HelsaMi?

Er du over 16 år og har BankID har du automatisk bruker på HelsaMi. Da er det bare å logge inn. Så er du i gang. Hva du ser avhenger av om kommunen din og fastlegen din er med. Alle sykehusene i Midt-Norge er med på Helseplattformen.

 

Hva slags nytte har jeg av å bruke HelsaMi?

Løsningen skal gjøre det enklere for både helsepersonell og pasienter. Du får raskere tilgang til journaler og annen helseinformasjon enn hvis papirer må sendes i posten, for eksempel. HelsaMi skal ikke erstatte de mellommenneskelige møtene mellom pasienter og helsepersonell, men være et nyttig tillegg der det er gunstig. Enkel tilgang til videokonsultasjoner, timebestillinger og andre løsninger kommer til å spare tid både for helsevesenet og deg som pasient.

 

Er det vanskelig å bruke HelsaMi?

Portalen er lett å finne fram i og enkel å bruke. Har du brukt internett eller apper på telefon før finner du fram i HelsaMi. Vi tilbyr også hjelp til innlogging og det å finne fram i løsningen til alle som trenger det.

 

Er HelsaMi en konkurrent til Helsenorge-appen eller nettsiden?

Neida, vi spiller på lag. Det handler om å gjøre helsevesenet tilgjengelig for pasienten. HelsaMi blir et tillegg til Helsenorge her i Midt-Norge, med noen andre funksjoner. Til sammen utfyller de to tjeneste hverandre. I tillegg finnes det planer om at de to løsningene skal henge tettere sammen i framtiden. Du kan logge deg inn i HelsaMi via Helsenorge og omvendt når HelsaMi er lansert.