HelsaMi
Informasjonspakker til bruk før opplæring

Forberedelse til Helseplattformen

Helseplattformen fører til mange små og store endringer i arbeidshverdagen i kommunehelsetjeneste og sykehus i Midt-Norge.  Her får du brukerinformasjon om journalløsningen i informasjonspakker med mange ulike tema. De kan brukes av alle og er nyttige å se gjennom før opplæring starter.


 

Disse informasjonspakkene er beregnet på helsepersonell i Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. De består av en powerpoint-presentasjon som man kan laste ned til eget bruk, og en kort forelesning om samme tema, innspilt på video. 

Presentasjonene kan brukes av alle og egner seg til fagdager, avdelingsmøter, internundervisning og andre møtepunkt for informasjon og læring. Du kan også se gjennom dem på egenhånd, og de er tilgjengelige både på jobb og hjemme.

Etter hvert vil vi få lenket opp relevante demonstrasjonsvideoer fra selve løsningen. Dette vil kun være tilgjengelig fra en jobb-PC da det krever pålogging.​

OBS: Dersom du bruker Edge som nettleser, vil det komme opp et påloggingsvindu når du klikker på en presentasjonslenke. Trykk da Avbryt i vinduet og dokumentet vil åpne​ seg. Dersom du bruker Chrome som nettleser, vil presentasjonen lastes ned til din maskin når du trykker på lenken.

Hensikten med informasjonspakkene er å gjøre det enkelt for ledere, fageksperter, superbrukere og andre med nøkkelroller i forberedelsesarbeidet, å informere andre sluttbrukere og medarbeidere. Informasjonspakkene er fritt tilgjengelig for alle når som helst og hvor som helst. Det vil komme til flere informasjonspakker underveis.

Vi anbefaler å starte med  «Grunnleggende om journalløsningen».

Hver leder bør lage en plan for når og hvordan de ulike pakkene skal kommuniseres til  sine medarbeidere i månedene før oppmøtebasert opplæring.

Grunnleggende om journalløsningen

​Presentasjon felles journal mellom enhetene i kommunen

​Presentasjon felles journal mellom enhetene i kommunen (animasjon)

Presentasjon strukturert journal

Presentasjon strukturert journal (animasjon)

Presentasjon standardisert terminologi

Presentasjon standardisert terminologi (animasjon)

Presentasjon sanntidsdokumentasjon

Presentasjon sanntidsdokumentasjon (animasjon)

Legemidler

Presentasjon legemiddelforordning

Presentasjon legemiddelforordning (animasjon)

Presentasjon virkestoffordinering

Presentasjon virkestoffordinering (animasjon)

Presentasjon E-resept

Presentasjon E-resept (animasjon)

Presentasjon medisinrom kommune

Presentasjon medisinrom kommune (animasjon)

Presentasjon medisinrom sykehus

Presentasjon medisinrom sykehus (animasjon)

Presentasjon lukket legemiddelsløyfe

Presentasjon lukket legemiddelsløyfe (animasjon)

Presentasjon legemiddelsamstemming

Presentasjon legemiddelsamstemming (animasjon)

Kommunikasjon

Presentasjon arbeidsflyt for epikriseskriving

Presentasjon arbeidsflyt for epikriseskriving (animasjon)

 

Presentasjon E-meldinger

Presentasjon E-meldinger (animasjon)

Presentasjon kommunikasjon med andre helsearbeidere

Presentasjon kommunikasjon med andre helsearbeidere (animasjon)

Forløp

Presentasjon verktøy for pasienter i ulike forløp

Presentasjon verktøy for pasienter i ulike forløp (animasjon)

​Presentasjon maler for standardisert behandling

Presentasjon maler for standardisert behandling (animasjon)

Samhandling og samarbeid

​Presentasjon samhandling gjennom Helseplattformen

​Presentasjon samhandling gjennom Helseplattformen (animasjon)

 

Presentasjon fra rehabiliteringsopphold i sykehus til flere samtidig tjenester i kommunen

Presentasjon fra rehabiliteringsopphold i sykehus til flere samtidig tjenester i kommunen (animasjon)

 

Tilgang og pålogging

Presentasjon tilgang og tilgangsstyring

Presentasjon tilgang og tilgangsstyring (animasjon)

Presentasjon Helseplattformen på mobil og nettbrett

Presentasjon Helseplattformen på mobil og nettbrett (animasjon)

Presentasjon pasienttilgang til journal

Presentasjon pasienttilgang til journal (animasjon)

Presentasjon pålogging Helseplattformen

Presentasjon pålogging Helseplattformen (animasjon)

​Presentasjon jobbe hjemmefra

Presentasjon jobbe hjemmefra (animasjon)

I journalen

Presentasjon regionale fagprosedyrer

Presentasjon regionale fagprosedyrer (animasjon)

Presentasjon klinisk kunnskapsinnhold i Helseplattformen

Presentasjon klinisk kunnskapsinnhold i Helseplattformen (animasjon)

Presentasjon skåringsskjema i Helseplattformen

Presentasjon skåringsskjema i Helseplattformen (animasjon)

Presentasjon bruk av avatar

Presentasjon bruk av avatar (animasjon)

Forskning

Presentasjon systemstøtte til administrasjon av klinisk forskning

​Presentasjon systemstøtte til administrasjon av klinisk forskning (animasjon)

​ Rapportering

Rapportering og styringsdokumenter

Rapportering og styringsdokumenter (animasjon) 

Fant du det du lette etter?