HelsaMi

Sluttavtale inngått

Styret i Helseplattformen AS har nå inngått sluttavtale med tidligere administrerende direktør Torbjørg Vanvik. 

Avtalen innebærer at Vanvik beholder sin lønn ut oppsigelsestiden, som er fastsatt til senest 31. juli 2023.

I denne perioden skal Vanvik stå til disposisjon for Helseplattformen AS sin styreleder for å bidra med erfaringsoverføring og tilrettelegging for revisjonsarbeid, samt avvikle oppspart ferie. 

Det er ikke avtalt ytterligere økonomiske ytelser utover lønn i oppsigelsestid. Vanvik fratrer fra Helseplattformen AS senest 31. juli 2023, eller tidligere dersom hun tiltrer ny stilling i annen virksomhet.