HelsaMi

Dokumenter til styremøte 25. januar

Dokumenter til styremøtet 25. januar er tilgjengelige i Helseplattformens styreportal.

​Styret avventer vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF den 26. januar om ønsket fremtidig innføring for Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF.

Alle dokumentene kan leses her.