HelsaMi

Avventer vedtak

Styret i Helseplattformen AS avventer vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF den 26. januar om ønsket fremtidig innføring for Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF.  

Helseplattformen AS sitt styre skulle opprinnelig behandle både budsjett for 2023 og forslag til ny innføringsplan for helseforetakene i sitt møte 25. januar. Styret besluttet å avvente videre behandling til etter styremøtet i Helse Midt-Norge RHF 26. januar.

Styret for Helseplattformen AS fikk en grundig statusgjennomgang som inkluderte demonstrasjon av utvalgte deler av løsningen slik den fungerer i produksjon i forkant av møtet. Gjennomgangen viste at det er kontroll på e-meldingsområdet og at det ikke er kjente feil i løsningen når det gjelder legemidler. 

– Styret er veldig fornøyd med innsatsen medarbeiderne i Helseplattformen legger ned. Utviklingen av løsningen er gjort i tett samarbeid og i tråd med ønsker både fra kommune- og spesialisthelsetjeneste. Vi vil berømme alle som har tatt i bruk løsningen i kommuner og sykehus for gode bidrag til at løsningen blir enda bedre, sier styreleder i Helseplattformen AS, Helge Garåsen. 

Helseplattformen er en felles samhandlingsløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet er bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet – til det beste for pasienten. 

Berører ikke kommunene

Seks kommuner innførte Helseplattformen samtidig med St. Olavs hospital i november og melder om at løsningen fungerer godt. Innføringen for kommunene i 2023 vil ikke blir berørt av en eventuell justert innføringsplan for sykehusene, og fortsetter som planlagt.  ​