Når kommer Helseplattformen?

Trondheim kommune og St. Olavs hospital er først ute med å innføre den nye journalløsningen. Det skjer 30.april 2022. Deretter følger andre sykehus og kommuner etter i puljer med seks måneders mellomrom.

​​Her er en oversikt som viser når de ulike kommunene og helseforetakene er planlagt å koble seg på Helseplattformen:


Disse kommunene planlegger å ta i bruk Helseplattformen i november 2022-
samtidig med Helse Nord-Trøndelag:
Åfjord, Indre Fosen, Ørland, Levanger, Verdal, Holtålen, Os og Røros.

Disse kommunene planlegger å ta i bruk Helseplattformen i april 2023 -
samtidig med Helse Møre og Romsdal:
Kristiansund, Hustadvika, Molde, Rauma, Aukra, Vestnes, Ålesund, Fjord, Rindal og Sula.​


Kommuner som har startet forberedelser for innføring

Kartet under viser ​hvilke kommuner som har behandlet spørsmålet om Helseplattformen i kommunestyret og som har sagt ja til å utløse opsjon - det vil si å sette igang forberedelser for å innføre Helseplattformen:


Nøkkeltall i kommuner og helseforetak

​Per 11. november 2021 har over halvparten av kommunene i Midt-Norge bestemt seg for å utløse opsjon, det vil si at de har vedtatt å starte forberedelsene til å innføre Helseplattformen.

Aktørhjulet under viser nøkkeltall for kommuner som har tatt denne avgjørelsen, i tillegg til hvor mange ansatte som arbeider ved alle sykehus i Midt-Norge. Sykehusene i de fire helseforetakene innfører løsningen på ulike tidspunkt. Aktørhjulet gir også et bilde av hvor mange fastlegekontor i de aktuelle kommunene som gis mulighet til å ta i bruk løsningen. De private aktørene (avtalespesialister og avtalefysioterapeuter) som holder til i kommunene som har utløst opsjon vises også i aktørhjulet.

Fant du det du lette etter?