HelsaMi

Når kommer Helseplattformen?

Trondheim kommune er først ute med å innføre den nye journalløsningen. Det skjer i mai 2022. Deretter følger andre etter i puljer med seks måneders mellomrom.

​​De ulike kommunene og helseforetakene planlegger å koble seg på Helseplattformen på ulike tidspunkt. Først ut er Trondheim kommune som tok i bruk løsningen 7.mai 2022. Det er per 6.mai 2022 ikke avgjort når St.Olavs hospital skal ta i bruk Helseplattformen.

Disse kommunene planlegger å ta i bruk Helseplattformen i november 2022-
samtidig med Helse Nord-Trøndelag:
Åfjord, Indre Fosen, Ørland, Levanger, Verdal, Holtålen, Os og Røros.

Disse kommunene planlegger å ta i bruk Helseplattformen i april 2023 -
samtidig med Helse Møre og Romsdal:
Kristiansund, Hustadvika, Molde, Rauma, Aukra, Vestnes, Ålesund, Fjord, Rindal og Sula.​Kommuner som har startet forberedelser for innføring

Kartet under viser ​hvilke kommuner som har behandlet spørsmålet om Helseplattformen i kommunestyret og som har sagt ja til å sette igang forprosjekt som forbereder kommunen på å innføre Helseplattformen:


Nøkkeltall i kommuner og helseforetak

​Per desember 2021 har over halvparten av kommunene i Midt-Norge bestemt seg for å utløse opsjon, det vil si at de har vedtatt å starte forberedelsene til å innføre Helseplattformen.

Aktørhjulet under viser nøkkeltall for kommuner som har tatt denne avgjørelsen, i tillegg til hvor mange ansatte som arbeider ved alle sykehus i Midt-Norge. Sykehusene i de fire helseforetakene innfører løsningen på ulike tidspunkt. Aktørhjulet gir også et bilde av hvor mange fastlegekontor i de aktuelle kommunene som gis mulighet til å ta i bruk løsningen. De private aktørene (avtalespesialister og avtalefysioterapeuter) som holder til i kommunene som har utløst opsjon vises også i aktørhjulet.Hvilke kommuner planlegger å ta i bruk Helseplattformen etter Trondheim?

På de to kartene under ser du en oversikt opver hvilke kommuner som planlegger innføring av Helsplattformen i november 2022 (kart 1) og i april 2023 (kart 2)

Fant du det du lette etter?