HelsaMi

Løsningen for fastlegekontorer

Helseplattformen vil levere en komplett plattform for helsetjenesten i Midt-Norge. Dette innebærer funksjonalitet på tvers av ulike profesjoner i ett samlet system. Løsningen leveres av det amerikanske selskapet Epic og vil tilpasses den norske helsetjenesten.

Helseplattformens skal bidra til en effektiv og fleksibel hverdag på fastlegekontorene. For å få til dette har fastleger og helsesekretærer vært representert i bygging og oppsett av løsningen.

Les mer om de involverte fastlegene i Helseplattformen her

Helseplattformen vil bli tatt i bruk trinnvis over flere år. Først ute var Trondheim kommune (inkludert legevakta i Trondheim og Øya Legesenter) som innførte løsningen i mai 2022. I november 2022 kommer ytterligere ​seks kommuner på, sammen med St. Olavs hospital.

Foto: Helseplattformen

Det pågår fortløpende arbeid i løsningen for å få den til å fungere optimalt i møtet med norsk helsetjeneste. Etter at løsningen ble tatt i bruk våren 2022 har det kommet viktige tilbakemeldinger fra de første sluttbrukerene som blir tatt med inn i dette arbeidet. 

Dette er noen av forbedringene: 

​Økt pasientsikkerhet

Viktig informasjon rundt pasienten vil deles mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Tilgangen vil være basert på tjenstlig behov. Dette innebærer blant annet:

  • Felles medisinliste gjennom sentral forskrivningsmodul
  • Felles oversikt over tidligere og aktive sykdommer
  • Felles oversikt over allergier og kritisk informasjon
  • Sanntidsinformasjon om besøkshistorikk, prosedyrer, prøvesvar m.m er tilgjengelig ved tjenstlig behov.
  • Journalnotater kan deles ved behov.

Utviklet sammen med fastleger

Dyktige representanter for fastlegene har deltatt fra starten og vil være med videre for å forvalte løsningen. 

Innbyggerportalen HelsaMi

En egen innbyggerportal er tilgjengelig for alle innbyggere i Midt-Norge både via nettside og appen HelsaMi. Innholdet i HelsaMi vil øke etterhvert som stadig flere aktører kobler seg på løsningen. Les mer om HelsaMi 

  • Løsningen vil være integrert med HelseNorge.
  • Pasienten kan ta del i sin egen helse gjennom blant annet bestillinger av konsultasjoner, både fysisk, via video og starte e-konsultasjon. Pasienten kan også se sin egen legemiddelliste og svare på spørreskjema. Pasienten kan dermed administrere en del tjenester selv, noe som kan lette arbeidet for helsesekretærene. 
  • Fastleger får mulighet til fleksible valg for å dele prøvesvar og journalnotater, sende skjema som pasienten kan fylle ut, og sette opp automatiserte påminnelser og varslinger til pasient.

Alle nasjonale integrasjoner

Med Helseplattformen vil alle de nasjonale integrasjonene være på plass med nyeste versjon.

Du slipper fysisk server

Med Helseplattformen slipper du en lokal server på legekontoret. Systemet vil være tilgjengelig fra din PC og dataene vil lagres i en felles skybasert server lokalisert i Midt-Norge.

​Sømløs informasjonsflyt

Med Helseplattformen flyter informasjon mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i sanntid. Informasjonen du trenger om pasienten vil alltid være tilgjengelig, entendirekte eller gjennom samtykke fra pasienten. All informasjon legges kun inn i systemet én gang. Dette legger til rette for en mer helhetlig behandling av pasienten, med pasienten i fokus.

​Enkel pasientstatistikk

Ved bruk av Helseplattformen kan du enkelt holde oversikt over dine pasienter gjennom egendefinerte oversiktsbilder og rapporter.

Grundig opplæring og dedikert support

Før fastlegekontorene tar i bruk Helseplattformen vil de få tilbud om god opplæring i bruken av løsningen, og det opprettes en support-avdeling som skal bistå brukerne. Tilgangen og tilgjengeligheten på support-tjenesten er et tema som inngår i forhandlingene som pågår med Legeforeningen. 

 

Fastlegeteamet reiser i hele Midt-Norge for å møte fastlegekontor som ønsker besøk. Per juni 2022 har teamet hatt fysiske møter med 91 fastlegekontor. Per juni 2022 har 77 fastlegekontor deltatt på webinarene. Teamet har også faste møter med fageksperter og fastlegerådet. 


Her finner du ofte stilte spørsmål og svar

Foto: Helseplattformen

Fant du det du lette etter?