HelsaMi

Løsningen for fastlegekontorer

Helseplattformen vil levere en komplett plattform for helsetjenesten i Midt-Norge. Dette innebærer funksjonalitet på tvers av ulike profesjoner i ett samlet system. Løsningen leveres av det amerikanske selskapet Epic og vil tilpasses den norske helsetjenesten.

Helseplattformens skal bidra til en effektiv og fleksibel hverdag på fastlegekontorene. For å få til dette har fastleger vært representert i bygging og oppsett av løsningen.

Les mer om de involverte fastlegene i Helseplattformen her

Helseplattformen vil bli tatt i bruk av helseaktørene trinnvis over flere år. Først ute er St. Olavs hospital HF og Trondheim kommune (inkludert legevakta i Trondheim og Øya Legesenter) første kvartal 2022. I løpet av 2022 vil det bli bestemt når andre fastlegekontor får mulighet til å koble seg på Helseplattformen.

En egen informasjonspakke er laget og er først og fremst beregnet på helsepersonell i Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. Flere av pakkene kan også være interessante for ansatte ved fastlegekontorene, og består av korte forelesninger på video.  Gå til informasjonspakkene​

Det pågår fortsatt arbeid med å skreddersy løsningen til å fungere optimalt i møtet med norsk helsetjeneste. Det vil komme mulighet for å se demoer gjennom webinar og bestille fysiske møter.

I mellomtiden kan du nedenfor lese om hva du kan forvente når løsningen er klar:

​Økt pasientsikkerhet

Viktig informasjon rundt pasienten vil deles mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Dette innebærer blant annet:

  • Felles medisinliste gjennom sentral forskrivningsmodul
  • Felles oversikt over tidligere og aktive sykdommer
  • Felles oversikt over allergier og kritisk informasjon
  • Sanntidsinformasjon om besøkshistorikk, prosedyrer, prøvesvar m.m er tilgjengelig ved tjenstlig behov.
  • Journalnotater kan deles ved behov.

Utviklet sammen med fastleger

Dyktige representanter for fastlegene har deltatt fra starten og vil være med å forvalte løsningen. Dette bidrar til gjennomtenkte løsninger for fastleger.

Innbyggerportalen HelsaMi

En egen innbyggerportal vil bli tilgjengelig for alle innbyggere i Midt-Norge.

  • Løsningen vil være integrert med HelseNorge.
  • Pasienten kan ta del i sin egen helse gjennom blant annet bestillinger av konsultasjoner, både fysisk, via video og starte e-konsultasjon.
  • Fastleger får mulighet til fleksible valg for å dele prøvesvar og journalnotater, sende skjema som pasienten kan fylle ut, og sette opp automatiserte påminnelser og varslinger til pasient.

Alle nasjonale integrasjoner

Med Helseplattformen vil alle de nasjonale integrasjonene være på plass med nyeste versjon.

Du slipper fysisk server

Med Helseplattformen slipper du en lokal server på legekontoret. Systemet vil være tilgjengelig fra din PC og dataene vil lagres i en felles skybasert server lokalisert i Midt-Norge.

​Sømløs informasjonsflyt

Med Helseplattformen flyter informasjon mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i sanntid. Informasjonen du trenger om pasienten vil alltid være tilgjengelig, entendirekte eller gjennom samtykke fra pasienten. All informasjon legges kun inn i systemet én gang. Dette legger til rette for en mer helhetlig behandling av pasienten, med pasienten i fokus.

​Enkel pasientstatistikk

Ved bruk av Helseplattformen kan du enkelt holde oversikt over dine pasienter gjennom egendefinerte oversiktsbilder og rapporter.

Grundig opplæring og dedikert support

Før fastlegekontorene tar i bruk Helseplattformen vil de få tilbud om god opplæring i bruken av løsningen, og det opprettes en support-avdeling som skal bistå brukerne. Tilgangen og tilgjengeligheten på support-tjenesten er et tema som inngår i forhandlingene som pågår med Legeforeningen. Forhandlingene forventes å være avsluttet våren 2022.

 

På sikt vil det legges mer informasjon på denne nettsiden slik at du kan utforske Helseplattformens løsninger.

Vi får tilbakemelding om at mange ønsker seg demonstrasjoner av systemet – det vil komme informasjon rundt dette fortløpende.

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar


Fant du det du lette etter?