Hvem jobber for kommunene?

Innføring av Helsplattformen i Midt-Norge er et stort prosjekt som krever mange involverte. Et eget team i Helseplattformen koordinerer alle aktiviteter som handler om kommunene og prosjektet. En egen regional arbeidsgruppe (RAG) består av 11 regionale innføringsledere som leder hver sin kommuneregion. Det er også etablert et eget samarbeidsråd for alle kommunene i Midt-Norge.

Kommuneteamet og de regionale innføringslederne (ikke alle var tilstede) samlet for første gang på veldig lenge i oktober 2021. Foto: Helseplattformen

​Helseplattformen holder til på Piren i Trondheim. Kommuneteamet sitter også her, men har et utstrakt samarbeid med hele Midt-Norge. Kommuneteamet er organisert som et delprosjekt i Helsplattformen, og har en rekke oppgaver som retter seg mot innføringen av journalløsningen i kommunene. I dette teamet jobbes det blant annet med følgende oppgaver:

  • Kostnadsmodell for kommunene
  • Utarbeide styringsdokumenter/prosjektplan
  • Konkludere avklaringer overfor nasjonale myndigheter
  • Utarbeide regional metodikk
  • Utrede og imøtekomme informasjonsbehov
  • Beskrive mal for kommunenees innføringsprosjekt
  • Utarbeide nødvendig avtaleverk​

Regionale innføringsledere (RIL)
For å sikre dialogen og samarbeidet mellom kommunene og Helseplattformen jobber tilsammen elleve regionale innføringsledere som er fordelt over hele Midt-Norge.
De har ansvar for et antall kommuner hver. 


Søre Sunnmøre: Tommy Dahl


Regional innføringsleder på Søre Sunnmøre (Herøy, Sande, Vanylven, Hareid, Ulstein, Volda, Ørsta). Kontaktinfo her
Tommy har bakgrunn som spesial-fysioterapeut innen tverrfaglig rehabilitering og begynte etter 12 år som fysioterapeut, og arbeider i Herøy kommune som saksbehandler/konsulent for avd. tenestekoordinering og stab for kommunalsjef helse og omsorg. Han arbeidet også blant annet som systemadministrator for ulike kommunale system (fagsystem, kvalitetssystem), og spredningsprosjektet for velferdsteknologi. Ut over dette har han utdanning i prosjektledelse og prosjektdesign. Tommy begynte høsten 2018 å arbeide med Helseplattformen som regional innføringsleder for kommunene på Søre Sunnmøre (Sjustjerna), her under, Herøy, Ulstein, Hareid, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta.

Nordmøre: ​Janne Marthe Viddal


Regional innføringsleder på Nordmøre (Kristiansund, Smøla, Aure, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Averøy). Kontaktinfo her
Janne Marthe er utdannet datateknisk ingeniør og har en mastergrad i bedrifts-administrasjon og ledelse, med prosjektledelse fordypning fra NTNU i 2009. Hun har også ett år tilleggsutdanning med juridiske fag ved Høyskolen i Molde fra 2012. Hun har tidligere erfaring fra Politiets IKT-tjeneste og ROR-IKT – interkommunalt IKT-samarbeid i Romsdals-kommunene. Hun begynte i stilling som Regional Innføringsleder i 01.08.2021.

Trøndelag Sørvest - Lakseregionen: Line Raustein


Regional innføringsleder i Trøndelag Sørvest – Lakseregionen (Orkland, Rennebu, Heim, Skaun, Frøya, Hitra, Rindal, Oppdal). Kontaktinfo her
Line ble offentlig godkjent sykepleier fra Høgskolen i Trondheim i 1996. I tillegg har hun videreutdanning innen administrasjon, data, ledelse, juss og en master of management i helseledelse. Etter 25 års arbeid i faget, har hun opparbeidet seg god kompetanse innen helse- og omsorgssektoren. Hun har et skarpt blikk for kvalitetsforbedring, innovasjon og velferdsteknologi og har erfaring med å håndtere konflikt og krise i et ledelsesperspektiv. Line har over 20 års erfaring som leder på ulike nivå.

Innherredsregionen: Kristin Haugdahl Nøst


Regional innføringsleder i Innherredsregionen (Levanger, Verdal). 
Kontaktinfo her
Kristin er sykepleier, med utdanning i helse og sosialrett, kommunal økonomi og ledelse, prosjektarbeid og veiledningspedagogikk. Hun har hatt ulike stillinger og arbeidsoppgaver i Levanger kommune, som blant annet ansvarlig for innføring av e-meldinger i kommunen og leder i fagråd for digital samhandling mellom helseforetak og kommune. Kristin har erfaring med Iplos, fagsystemet Profil og turnusprogrammet Notus. Hun er avdelingsleder ved Ytterøy Helsetun i Levanger kommune og har siden 2018 vært regional innføringsleder.

Fosen: Tove Penna Steen


Regional innføringsleder i Fosen (Ørland, Indre Fosen, Åfjord).
Kontaktinfo her​
Tove er utdannet sykepleier og har arbeidet ved sykehuset Levanger, for Palestinsk Røde halvmåne i Kairo, Egypt og ble tilsatt som sykepleier i Leksvik kommune i 1990, senere Indre Fosen kommune. Har arbeidet i flere enheter i kommunen og er per i dag enhetsleder ved forvaltningstjenesten i Indre Fosen i tillegg til å være regional innføringsleder siden høsten 2018. 

Inn-Trøndelag: Anne Kathrine Nordhammer Solberg


Regional innføringsleder i Inn-Trønderlag (Inderøy, Steinkjer, Snåsa).
Kontaktinfo her
Anne er sertifisert prosjektleder gjennom PRINCE2 og har bakgrunn fra sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hun har lang erfaring fra organisasjon og utviklingsprosesser både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Tidligere har hun, blant annet, hatt flere ulike prosjektlederroller for nasjonalt meldingsløft. Hun har også arbeidet som konsulent der hun primært har arbeidet med utredning og endringsprosesser for utvikling av «framtidas helsetjenester» i kommunal sektor.

Romsdal: Helge Storøy


Regional innføringsleder i Romsdal (Molde, Aukra, Rauma, Hustadvika, Vestnes).
Kontaktinfo her
Helge har en doktorgrad fra NTNU og kan vise til erfaringer som IKT-leder både i Norge, Europa og globalt, blant annet for Microsoft. Han har vært leder for Tieto sine sykehusløsninger i Norge mellom 2013 og 2017, og har jobbet med Direktoratet for e-helse på noen av de nasjonale løsningene, som helsenorge.no. Helge brenner for en sømløs helsetjeneste for innbyggere og brukervennlige løsninger for de ansatte i helsetjenesten. Helseplattformen er en spennende arena for å bidra til begge disse målene, der Helge har vært en bidragsyter siden 2013. Han er ansatt som regional innføringsleder og er i tillegg innleid til Trondheim kommune sitt midt-norske prosjektkontor. 

Trondheimsregionen og fjellregionen: Grethe Sjøli


Regional innføringsleder i Trondheimsregionen og Fjellregionen (Melhus,Malvik, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros og Os). Kontaktinfo her​
Grethe har lang erfaring innen helsesektoren der hun har hatt ulike lederroller i kommunal helsetjeneste. I tillegg har hun bred erfaring med saksbehandling, blant annet i hjemmetjenesten, BPA og omsorgsstønad og har vært systemansvarlig i Profil.  Hun har også vært prosjektleder i innføring av e-melding og multidose.

Namdalen: Arne Bangstad


Regional innføringsleder i Namdalen (Nærøysund, Leka, Bindal, Namsos, Overhalla, Osen, Namsskogan, Flatanger, Lierne, Røyrvik, Grong, Høylandet).
Kontaktinfo her
Arne har en Mastergrad i Human Resource Management, men har det meste av sin karriere i bistandsbransjen. Han har vært ansatt som regional innføringsleder siden starten av 2019 og har arbeidet på fulltid i Namdal Regionråd siden januar 2020. Tidligere har han vært helse- og velferdssjef i Bindal kommune – den nordligste kommunen i opptaksområdet til HF Nord-Trøndelag.

Værnesregionen: Jenny Melum


Regional innføringsleder i Værnesregionen (Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal, Tydal). Kontaktinfo her
Jenny er samfunnsviter med master i prosjektledelse & samhandling. Hun har erfaring fra en rekke type organisasjoner, blant annet politidirektoratet, domstoladministrasjonen, offshorevirksomhet og eiendomsmegling. Hun har særlig kompetanse i organisasjons- og virksomhetsutvikling og i tjenestedesign. I 2021 jobber Jenny som regional innføringsleder og som prosjektleder i Værnesregionen IT.

Nordre Sunnmøre: Therese Hoel


Regional innføringsleder i Nordre Sunnmøre (Ålesund, Fjord, Sykkylven, Giske, Sula, Stranda​). Kontaktinfo her​
Therese er utdannet dataingeniør og har etter hvert fått lang erfaring fra flere områder innen IT, både fra bank og finans (Tieto), båter og rederi (OCS) og helse (Hemit). I sistnevnte jobb hadde hun ulike roller som oppdragskoordinator, prosjektleder og gruppeleder i «Lokal service» for alle de 4 sykehusene i Møre og Romsdal. I dag er hun ansatt på Framtidssenteret i stabsområdet Teknologi og Innovasjon, Ålesund kommune, men er utlånt på fulltid for å jobbe som regional innføringsleder. ​


​Samarbeidsrådet for opsjonskommuner​

For å ivareta kommunenes interesser er Samarbeidsrådet for opsjonskommuner etablert, med representanter fra hele regionen. 

Samarbeidrådet samlet fysisk, med noen unntak. Ikke alle medlemmer deltok i dette møtet.

Samarbeidsrådet samlet fysisk, med noen unntak. Ikke alle medlemmer deltok i dette møtet.

Samarbeidsrådets medlemmer:

Ordinære medlemmer:
Arne Ingebrigtsen, kommunedirektør Kristiansund
Bjørn Buan, rådgiver/kommuneoverlege Surnadal
Bjørn Ståle Aalberg, kommunedirektør Grong
Kjersti Forbord Jensås, kommunedirektør Røros
Mons Utnes, kommunedirektør Rindal
Per Johansen, kommunedirektør Åfjord
Per Sverre Ersvik, kommunedirektør Hustadvika
Peter Ardon, kommunedirektør Levanger
Ragnhild H. Aunsmo, kommuneoverlege Verdal
Stig Roald Amundsen, kommunedirektør Selbu
Synnøve Vasstrand Synnes, kommunalsjef Ålesund
Trond Arne Aglen, kommunedirektør Herøy
Wenche P.A. Dehli, helse- og velferdsdirektør Trondheim

Medlem fra Trondheim kommune:
Tor Erling Evjen, prosjektleder innføring Trondheim

Medlemmer fra Helseplattformen:
Christer Mjåset, viseadministrerende direktør Helseplattformen
Kristina Gjerde, prosjektleder opsjonsaktører
Jørgen Risnes, konsulent opsjonsaktører

Medlem fra opsjonsaktørene:
Helge Storøy, sekretariatstøtte, regional innføringsleder i Romsdal
Tre regionale innføringsledere rulerer på å delta som observatører i rådsmøtene 

Observatører på utvalgte møter:
Annikken Kjær Haraldsen, regiondirektør KS Trøndelag
Karin Müller Mikaelsen, fylkeslege Møre og Romsdal
Marianne Hyldmo, seksjonsleder Statsforvalteren i Trøndelag
Runar Asp, rådgiver Trøndelag
Terje Wistner, avdelingsdirektør e-helse KS (Kommunenes Sentralforbund) 


Regionalt fagråd for digital samhandling

Fagrådet har blant annet vært sentralt i utviklingen av e-meldinger og har etablert en regional struktur. Samarbeidsrådet for opsjonskommunene ønsker at fagrådet knyttes tett til utviklingen av Helseplattformen og bidrar til at alle kommuner i regionen blir ivaretatt. Fagrådet er involvert i  det videre arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig helseplattform for kommunene.​​


Fant du det du lette etter?