HelsaMi
Ofte stilte spørsmål

Vanlige spørsmål

Her finner du en oversikt over de oftest stilte spørsmålene om HelsaMi:

​Hva er HelsaMi?

HelsaMi er innbyggernes digtale inngang til helse- og omsorgstjenester. HelsaMi er tilgjengelig via en egen app eller i nettleser. Her kan du få oversikt over helseopplysningene dine, kommunisere med helsepersonell og få tilgang til flere digitale løsninger som spørreskjemaer, konsultasjoner med mer. Det er helt frivillig å bruke HelsaMi. Det er et tilbud til deg som ønsker en digital vei inn til helse- og omsorgstjenester.

Hvem kan bruke HelsaMi? 


Alle som er pasient eller bruker hos helse og omsorgstjenester som har Helseplattformen som journalsystem kan bruke HelsaMi. Du kan også få tilgang som pårørende. Veldig mange får automatisk HelsaMi på grunn av tidligere møter med helsevesenet.

Kravene er:

  • Du må være over 16 år
  • Du må kunne logge inn med ID-porten.
  • Du må være pasient/bruker ved et av sykehusene, kommunene eller fastlegene som benytter HelsaMi. Aller først ut med HelsaMi er Trondheim kommune og Øya legesenter i Trondheim. Senere kommer St. Olavs hospital og andre sykehus og kommuner med.​​​​​​​​
  • Pårørende til voksne med særskilte omsorgsbehov og foresatte til barn kan søke om å få HelsaMi på vegne av dem ved å fylle ut et skjema i HelsaMi. Pasient/bruker kan også gi tilgang direkte fra HelsaMi selv.

Hvordan logger du på HelsaMi? 


Last ned appen HelsaMi eller gå til nettsiden www.helsami.no Der logger du inn med ID-porten. BankID er en av løsningene der, en innlogging mange bruker. Helseinformasjonen din er trygg inne i HelsaMi, for innloggingen din via ID-porten skal du ikke dele med noen andre.

Er det gratis? 


HelsaMi er gratis.

Bruken av HelsaMi er helt gratis, men du må betale egenandel for digitale konsultasjoner, slik som ved et fysisk oppmøte hos en behandler.

Hvilken informasjon finnes om meg i HelsaMi når jeg logger inn første gang?


Du finner innhold som er lagt inn av behandler etter oppstart i 2022. 

Du vil også finne:

  • Personlige helseopplysninger fra folkeregisteret
  • Timeavtaler du har fra og med oppstarten.
  • Opphold på kommunale institusjoner du har, eller har planlagt å ha, etter oppstart.
  • Spørreskjema du skal fylle ut knyttet til framtidige timeavtaler.

Du finner også helseopplysninger fra enkelte nasjonale registre, som for eksempel det nasjonale vaksineregisteret.

Bruken av HelsaMi


Hvilke ansatte kan jeg se under «Mine helsekontakter»?


Du vil se dine helsekontakter som bruker journalsystemet Helseplattformen. Eksempler på helsekontakter er: Fastlege, helsesykepleier knyttet til skole eller helsestasjon, primærkontakten din hos hjemmetjenesten og andre behandlere der du har oppfølging over lengre tid.


Hvilke timeavtaler og besøk kan jeg se i HelsaMi?


Du kan se kommende og tidligere timeavtaler i en liste. Innbyggere ser ikke besøk med hjemmetjenesten.

Kan jeg bestille timer selv?


Ja, du kan bestille timer hos fastleger som bruker Helseplattformen som journalsystem, hos noen kommunale tilbud og hos enkelte avdelinger i spesialisthelsetjenesten (når sykehus kommer med).

Kan jeg endre eller avbestille timer?


Ja, du kan endre og avbestille timer både hos fastlege og hos enkelte avdelinger i kommunen. Hvis endring/avbestilling ikke er tilgjengelig direkte kan du sende en forespørsel om endring eller avbestilling. Hvis forespørsel ikke er tilgjengelig må du ringe til den aktuelle avdelingen for avbestilling.

Kan jeg få tilbud om en tidligere time dersom det blir noe ledig?


Ja, hvis du vil ha tilbud om tidligere time kan du krysse av for ventekø når du bestiller. Dersom det åpner seg en mulighet for tidligere time vil det automatisk sendes et tilbud til HelsaMi-brukeren om å akseptere det nye tidspunktet:

Hvis du aksepterer tilbudet endres timen automatisk fra det originale tidspunktet til det nye og tidligere tidspunktet.
Hvis du avviser tilbudet skjer det ingen endringer.
Hvis du ikke svarer, utløper tilbudet.

Tilbud om tidligere timetidspunkt fungerer etter først til mølla-prinsippet.

Hvordan fungerer videokonsultasjon?


Du kan bestille eller få videokonsultasjon hvis du ikke trenger å møte behandleren din fysisk. Videokonsultasjon i HelsaMi egner seg for konsultasjoner som ikke trenger fysisk undersøkelse eller oppmøte hos helsetjenesten. Noen behandlere åpner for at innbygger kan bestille videokonsultasjon selv, men det gjelder ikke alle. Behandler kan også sette opp innbygger på videokonsultasjon hvis han mener at det er mest hensiktsmessig for innbygger.

Videokonsultasjoner kan gjennomføres internt mellom helsepersonell, mellom innbygger og helsepersonell eller mellom helsepersonell og grupper av innbyggere.

Hvilket utstyr trenger jeg til videokonsultasjon? 


Du trenger mobil, nettbrett eller pc med kamera, du må være koblet til internett, du trenger også hodetelefoner/ørepropper. Innbygger kan utføre videokonsultasjon fra sin bolig, skole/arbeid eller på reise med mobil, nettbrett eller PC/mac.

Hva betyr «e-innsjekking» eller «sjekke inn til timeavtale»?


Før noen timeavtaler kan du sjekke inn ved å svare på spørsmål knyttet til timen. Du får opp et varsel i HelsaMi hvis behandler ønsker at du sjekker inn til timeavtalen. Innsjekking før timen gjør det mulig for behandlingsstedet å innhente opplysninger på forhånd. Dette er nyttig for å sikre at HelsaMi har riktig kontaktinformasjon og for å motta svar på spørreskjema før timen.


Kommunikasjon gjennom meldinger


Vil kommunikasjon med pasienter og pårørende via e-post bli mulig i HelsaMi?


HelsaMi har funksjonalitet som heter «Meldinger» som brukes til skriftlig kommunikasjon mellom innbygger og helsepersonell. Ansatte kan sende melding til pasienter og legge ved vedlegg og lenker etter behov. Innbyggere kan svare på meldinger dersom behandler har åpnet for det. Innbygger kan også sende melding til noen behandlere, til noen kontorer og til brukerstøtte for HelsaMi.


Hva kan brukerstøtte svare på?


Innbygger kan kontakte brukerstøtte for å få svar på spørsmål om bruk og innhold i HelsaMi og for å be om retting og sletting av journalopplysninger. Ring 72 88 37 97 hverdager mellom 09.00 og 15.00 (etter oppstart).


Hva om en behandler ikke ser en melding som haster?


Du skal ikke bruke HelsaMi hvis det haster. Det kan ta flere dager å få svar på en melding.

Helseopplysninger i HelsaMi


Kan jeg se legemidler?


Du kan se en oversikt over legemidler registrert av behandlere med HelsaMi.

Det er en oversikt over legemidler fra de behandlerne dine som bruker HelsaMi. Her kan du be om å fornye resepter og å legge kommentarer til behandleren hvis du bruker legemiddelet på en annen måte enn forskrevet, for eksempel at du ikke tar det lenger. Behandleren din og du går gjennom kommentarene dine når dere har neste konsultasjon, fysisk, på telefon eller digitalt.

Hvilke prøvesvar kan jeg se?


Du finner flere ulike prøvesvar i HelsaMi, men noen typer prøvesvar blir du kontaktet direkte om.

Noen prøvesvar kommer automatisk til deg i HelsaMi. Andre prøvesvar må behandleren din se på før de blir delt med deg. Enkelte prøvesvar får du vite om direkte fra behandler. Ikke fordi resultatet nødvendigvis er ille, men fordi det er bestemt at du alltid skal få høre svaret på denne typen prøver direkte fra behandler.


Kan jeg se, og legge til, egne allergier?


I HelsaMi finner du en oversikt over dine registrerte allergier.

Allergier som ikke er registrert av behandlere som bruker HelsaMi finner du ikke her, med mindre du ber om at de blir lagt inn. Du finner oversikten under menypunktet «Oversikt over helseopplysninger».

Kan jeg se vaksiner i HelsaMi?


I HelsaMi finner du oversikten over alle vaksiner.

Oversikten over vaksinene du har tatt blir hentet fra det nasjonale registeret for vaksiner. Du finner oversikten under menypunktet «Oversikt over helseopplysninger».

Hva er helseproblemer?


Du ser dine kroniske diagnoser og helseproblemer i HelsaMi.

Det du ser er de helseproblemene og varige eller kroniske diagnosene behandlerne dine har lagt til på lista over dine helseproblemer. Du finner oversikten under menypunktet «Oversikt over helseopplysninger».

Dokumentasjon fra timer og besøk


Hva er besøkssammendrag?


Besøkssammendrag er en oppsummering fra konsultasjoner og behandlinger i HelsaMi.

Besøkssammendraget beskriver hvor du var, når, hvem som behandlet deg og annen aktuell informasjon. Sammen med besøkssammendraget kan behandler legge ved et notat der han eller hun dokumenterer hva som er gjort i behandlingen. Du finner besøkssammendrag og notater under menypunktet «Timeavtaler og besøk».

Kommunale tjenester


Kan jeg søke på kommunale tjenester gjennom HelsaMi? 


Ja, du kan sende en henvendelse gjennom HelsaMi. I henvendelsen må du svare på noen spørsmål om hva du trenger.

Får jeg svar på søknader om kommunale tjenester gjennom HelsaMi?


Ja, du får brev med svar på søknaden i HelsaMi. Vedtaksbrevet med svar på søknaden finner du også i helsenorge, i digipost og du får det tilsendt i posten hvis du ikke har åpnet det digitalt.

Kan jeg klage på vedtak om kommunale tjenester?


Ja, du kan klage på vedtak om kommunale tjenester i HelsaMi. Klagen behandles av saksbehandler i kommunen og du får svaret på klagen i HelsaMi.

Hvorfor ser jeg ikke alle ansatte i hjemmetjenesten under mine helsekontakter?


Du vil bare se primærkontakt under «mine helsekontakter».

Kommer alle hjemmebesøk opp i lista over planlagte og gjennomførte besøk? 


Nei, de kommer ikke opp. Men ansvarsgruppemøter og tverrfaglige møter i hjemmet kommer opp.

Er notater fra hjemmebesøk i HelsaMi? 


Nei, notater fra hjemmebesøk kommer ikke opp i HelsaMi.

Personvern og sikkerhet


Hvorfor er HelsaMi sikker å bruke?


Andre får ikke tilgang til din HelsaMi.

Med ID-porten har du som bruker HelsaMi helseopplysningene dine godt beskyttet. Du logger inn med ID-porten og skal ikke dele den innloggingen med andre, selv ikke dine nærmeste. Slik blir HelsaMi like trygg som bankkontoen din.

Hva er innsyn i journal?


Du kan be om å få se din egen pasientjournal.Du kan be om flere opplysninger fra pasientjournalen din enn det som er standard deling i HelsaMi. Dette har du rett på ifølge Pasient- og brukerrettighetsloven. Du søker om innsyn gjennom «Mine dokumenter» i HelsaMi.

Hva er innsynslogg?

Du kan se oversikten over hvem som har åpnet din journal. Oversikten gjelder både pårørende du selv har gitt tilgang og helsepersonell. Du finner oversikten over hvem som har åpnet journalen din under menypunktet «Mine dokumenter».

Kan jeg slette HelsaMi-kontoen min?

Du kan selv deaktivere HelsaMi-kontoen din. Du kan også kontoen din igjen. Det gjør du ved å logge på med ID-porten på nytt.

Spørreskjema og målinger


Hvilke spørreskjema finner jeg i HelsaMi?


Du finner spørreskjema behandleren din har sendt til deg under menypunktet «spørreskjema». Svarene dine blir lagret og behandleren din kan se svarene.


Hvorfor ser jeg ikke spørreskjema jeg svarte på for noen år siden?


Du vil bare se spørreskjema du har svart på i det siste.

Kan skjema fylles ut av skoler eller andre?


Nei, ikke gjennom HelsaMi. Kun du som pasient/bruker og eventuelle pårørende kan svare på spørreskjema gjennom HelsaMi.


Tilgang for foreldre og pårørende


Får pårørende tilgang til min HelsaMi-konto?


Du kan enkelt gi og ta bort tilgang til pårørende. Når du er logget inn i HelsaMi kan du gi tilgang til pårørende. Du kan selv også ta bort tilgang du tidligere har gitt til andre/pårørende. Det gjør du under menypunktet «Del journalen min med andre».

Kan jeg også få HelsaMi for barna mine?


Foreldre kan be om å få tilgang til egne barn gjennom å fylle inn et skjema på sin egen HelsaMi. Bare foreldre med foreldrerett der en av foreldrene har samme folkeregistrerteadresse som barnet vil få tilgang. Du mister tilgangen når barnet fyller 16 år.

Kan jeg gi tilgang til ektefellen min eller barna mine?


Du kan gi pårørende over 18 år tilgang til din HelsaMi. Du kan velge mellom ulike tilganger når du gir tilgang. Du kan når som helst trekke tilgangen tilbake.

Hvordan vil tilgangen være for f.eks fosterforeldre eller andre med daglig omsorg for barnet?


Fosterforeldre vil ikke få tilgang til fosterbarn. Bare foreldre med foreldrerett der en av foreldrene har samme folkeregistrerteadresse som barnet vil få tilgang. HelsaMi følger samme praksis som helsenorge.no

Kan man kommunisere på vegne av søsken via HelsaMi?


Barn kan kun representeres av foreldre med foreldreansvar. Personer over 16 år kan gi fullmakt til den de ønsker, for eksempel et søsken.

Hvordan får jeg tilgang til en forelder uten samtykkekompetanse?


Du kan søke om å få tilgang til personer uten samtykkekompetanse gjennom HelsaMi. Du vil bare få tilgang hvis du kan legge fram dokumentasjon som beviser at du har rett til informasjonen og til å kommunisere på vegne av personen.

Hvordan ser jeg hvem jeg har gitt tilgang til? 


Du finner en oversikt over hvem du har tilgang på vegne av og hvem som har tilgang for deg på HelsaMi.

Under menypunktet «Tilgang» finner du oversikten.

Personlige innstillinger


Kan jeg endre snarveier øverst?


Ja, du kan velge dine egne snarveier i HelsaMi. Under «Endre snarveiene dine» i seksjonen «Kontoinnstillinger» nederst i menyen kan du endre snarveiene dine, altså de menypunktene du har lyst til å legge øverst på siden for å finne dem raskt.

Kan jeg endre varselinnstillinger?


Du kan selv velge hvordan du vil få varsler fra HelsaMi. Under menypunktet «Varselinnstillinger» kan du velge hvordan du vil bli varslet når det er noe nytt i HelsaMi, for eksempel en melding, et prøvesvar eller et spørreskjema til deg. Du kan velge varsel i appen, tekstmeldinger eller e-post.​​

Kan jeg endre telefonnummer og andre personlige opplysninger?


Pass på at din adresse, e-postadresse, telefonnummer i HelsaMi er riktig. Informasjonen legger du inn i menypunktet «Personlige opplysninger». Her finner du også feltet «Valgfrie tilleggsopplysninger». Der kan du velge å fylle ut punkter hvis du mener det er viktig at helsekontaktene dine vet dette om deg, for eksempel språk.

Kontakt HelsaMi brukerstøtte


Finner du ikke svar på det du lurer på? Ring til brukerstøtte på telefon 72 88 37 97 hverdager mellom 09.00 og 15.00.


Fant du det du lette etter?