HelsaMi

Styremøte i Helseplattformen AS

Protokoll fra styremøte i Helseplattformen AS 22. februar, er nå tilgjengelig i vår styreportal. 

​Det bl​e avholdt styremøte i Helseplattformen AS onsdag 22. februar. 

Saksliste og protokoll fra møtet finnes her. ​