HelsaMi

Selbu og Helseplattformen

For dårlig tilgang til pasientinformasjon når det trengs. Mange timer med kopiering av helseopplysninger hver dag fra et system til et annet. Se videoen der helsearbeidere i Selbu formidler fra sin arbeidshverdag. 

Ambulansetjenesten i Selbu reiser i dag ut på oppdrag uten å ha tilgang til noe særlig helseinformasjon om pasientene de skal håndtere. Foto: Helseplattformen

​Den første november vedtok Selbu kommunestyre enstemmig å starte forberedelser med å innføre Helseplattformen. Vi har vært på besøk for å høre hvordan noen av de ansatte i helsetjenester arbeider nå. Også kommunedirektøren i Selbu kommenterer hvordan Helseplattformen kan bidra til å løse noen av utfordringene i helsetjenesten i åra framover. Se videoen her: