HelsaMi

Prøver ut dokumentdeling i kjernejournal

Helse Sør-Øst prøver ut deling av pasientjournaler gjennom kjernejournal. Det skal gi helsepersonell mulighet til å gi sikrere, raskere og bedre helsehjelp. I Midt-Norge vil slik deling gjøres gjennom Helseplattformen når løsningen tas i bruk.

Når du får helsehjelp, registrerer helsepersonell opplysninger om din helse og behandling i sine lokale journalsystemer. Det er godt kjent at de ulike systemene ikke henger sammen i dag, slik at informasjon om deg lagres på ulike steder. Dette er en av utfordringene Helseplattformen settes opp for å løse i Midt-Norge.

Mange har blitt bedre kjent med kjernejournalen i forbindelse med Korona-pandemien. Kjernejournalen inneholder viktige opplysninger om deg, som allergier og vaksiner, og er kun tilgjengelig for helsepersonell. Den erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et helseregister som kommer i tillegg til disse.

Norsk Helsenett er ansvarlig for den tekniske løsningen i kjernejournal og den nasjonale helseportalen for innbyggere på Helsenorge.no. Nå skal kjernejournalen altså tas i bruk for å løse fastlegens og kommunehelsetjenestens behov for å se pasientens dokumentasjon fra sykehuset eller spesialisthelsetjenesten.

Illustrasjon fra Direktoratet for e-helse

Vellykket så langt

Utprøvingen i Oslo startet 10. november og ser så langt ut til å fungere godt teknisk. Legevakten, Ahus og tre fastlegekontor deltar med utvalgte brukere som kan koble seg på kjernejournal og se journaldokumenter fra Oslo Universitetssykehus.

Helseforetakene i Helse Nord skal etter planen starte utprøving 9. desember med deling av dokumenter til og fra Nordlandssykehuset for utvalgte leger og sykepleiere ved blant annet legevakt.

Dersom utprøvingen går som planlagt vil ordningen gradvis tas i bruk av sykehus, fastleger, pleie- og omsorgstjenesten og andre behandlingssteder, først innen de to helseregionene og senere i resten av landet. Dette kan da bli aktuelt for pasienter i Midt-Norge som er i kontakt med Helse Sør-Øst via Radiumhospitalet eller Rikshospitalet.

Midt-Norge deltar i arbeidet

Helseplattformen har i oppdrag å sørge for integrasjon og bruk av de nasjonale løsningene, slik at vi både kan dele våre journaldokumenter og se journaldokumenter fra andre aktører.

Arbeidet med dokumentdeling via kjernejournal styres som en del av den nasjonale e-helseporteføljen. Norsk Helsenett og Direktoratet for e-helse har ansvar for å få løsningen på plass.

Helse Midt-Norge RHF er med i dette arbeidet gjennom Helseplattformen og Hemit (Helse Midt-Norge IT) for å sikre at løsningen utvikler seg slik at også vi kan ta dette i bruk. Det betyr at behandlere skal kunne lese aktuelle pasientjournaler fra behandling utført andre steder i landet. I tillegg skal behandlere utenfor Helseplattformen-fellesskapet samt i landets tre andre helseregioner kunne lese pasientjournaler fra behandling foretatt i helseregion Midt-Norge.

Helseplattformen omfatter mer

Den midt-norske løsningen vil muliggjøre mer enn deling av journaldokumenter når den kommer på plass. Helseplattformen skal sørge for at sykehus, kommunal helsetjeneste og fastleger kan gå inn i én og samme løsning.

I tillegg til å være et system for dokumentasjon i pasientjournalen er Helseplattformen blant annet et arbeidsverktøy som støtter helsepersonell i deres oppgaver og et pasientadministrativt system.

Deling av dokumenter til og fra kjernejournal kommer altså i tillegg til deling av dokumenter og informasjon som blir mulig i helsetjenesten i Midt-Norge gjennom Helseplattformen.