HelsaMi

Økonomidirektør ansatt

Per Magne Reitbakken er ansatt som økonomidirektør i Helseplattformen. Han er på plass i jobben fra juni.

Per Magne Reitbakken er ansatt som økonomidirektør i Helseplattformen.
Per Magne Reitbakken (bildet) kommer fra nåværende jobb som direktør for økonomi og administrasjon i AtB.

Han er utdannet økonom med påbygging innenfor strategi og forretningsutvikling, og han har tidligere også arbeidet innenfor områdene energi, eiendom, kino og film.

– Lysten til å jobbe i Helseplattformen handler blant annet om å kunne bidra i reisen mot å nå de ambisiøse målene som er satt. Dette er inspirerende. I tillegg motiveres jeg av å jobbe med noe som har stor samfunnsnytte, og det har Helseplattformen, sier Reitbakken.​