HelsaMi

Nye kommuner melder seg på

Kommunene Midtre Gauldal og Holtålen har sagt ja til å gå inn i et forprosjekt med Helseplattformen. En rekke kommuner i Midt-Norge vil behandle saken i månedene framover. Styret i Helseplattformen vedtok onsdag styringsdokumentet for det videre arbeidet.

Et enstemmig kommunestyre i Midtre Gauldal vedtok 18.februar å slutte seg til Helseplattformen. Vedtaket innebærer at kommunen må utløse sin opsjon senest i oktober 2021. Ordfører Sivert Moen (bildet) har forventinger til at den nye journalløsningen blir en bedre løsning enn å bygge på systemene kommunen har i dag. Samtidig har behandlingen i kommunen vært en aha-opplevelse for mange av de folkevalgte:

Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal


- Det har vært god informasjon om prosjektet underveis, men mange politikere trodde nok at  helsevesenet var bedre utbygd på den digitale sida enn det som er tilfelle i dag. At det finnes en god del systemer som brukes i helsetjenesten som ikke snakker med hverandre var nok en vekker, sier Midtre Gauldal-ordføreren.

Holtålen kommune har også hatt Helseplattformen oppe til politisk behandling. 16.februar vedtok formannskapet å utløse sin opsjon på kjøp av løsningen og samtidig inngå en samarbeidsavtale med Helseplattformen.


Flere kommuner tar stilling fram mot våren
I løpet av våren vil Helseplattformen bli behandlet politisk i en rekke kommuner i Midt-Norge. Røros og Malvik er blant kommunene der det forventes et vedtak om få måneder. 

Samtlige kommuner i Midt-Norge har opsjonsavtaler som gjør at de kan vedta å slutte seg til Helseplattformen. Indre Fosen og Kristiansund var først ute med vedtak i desember. Ørland og Åfjord har uttrykt at de ønsker å gå samtidig med Indre Fosen og vil ta saken til politisk behandling denne våren. 

Kommunene har vært involvert i arbeidet siden anskaffelsesprosjektet, der helsepersonell fra store og små kommuner deltok sammen med kolleger i å beskrive ønsker og krav til ny felles journalløsning. Elleve regionale innføringsledere leder arbeidet med å forberede helsetjenesten i sine kommuner og legge til rette for politisk behandling.

Helseplattformen overtok ansvaret for dialog med opsjonskommunene ved årsskiftet etter at Trondheim kommune har gjort en stor innsats for å berede grunnen. Nå gjelder en stram tidsplan for å kartlegge flest mulig forhold og dermed gi et godt grunnlag for å ta beslutning om å bli brukere av den felles journalløsningen. Styret godkjente planen for det videre arbeidet onsdag.

Christer Mjåset

- Vi er over i en ny fase i dette arbeidet, sier viseadministrerende direktør i Helseplattformen, Christer Mjåset (bildet).

– Det har vært mye snakk om «hvis» kommunene skal på, men nå begynner aktørene selv å snakke om «når». Det har å gjøre med at vi er blitt mer konkrete på hva som skal til av forberedende aktiviteter.


Helseplattformen har bedt alle kommuner melde inn hvilket tidspunkt de foretrekker. Basert på dette, og på antall sluttbrukere som må regnes inn, vil Helseplattformen og leverandøren Epic utarbeide en detaljert plan for innføring.