HelsaMi

Helsami – den nye innbyggerportalen i Midt-Norge

Når Helseplattformen rulles ut neste år vil innbyggerne få tilgang til en portal som åpner for en helt ny dialog mellom helsevesenet og pasienten. Nå har portalen fått et navn. Bli kjent med Helsami!

Julia Nemeth, produktsjef for Helsami i Helseplattformen.
– ​Helsami skal være trygg, enkel og nyttig å bruke for alle som bor i Midt-Norge den dagen den tas i bruk. Det skjer trinnvis, og først ut vil være innbyggerne i Trondheim kommune som sammen med St. Olavs hospital skal ta i bruk Helseplattformen i 2022, sier produktsjef Julia Németh (bildet) i Team Helsami i Helseplattformen.

Alt samlet på et sted

Helsami samler helseopplysninger for hver innbygger på ett og samme sted. Den kan nås på mobil, pc og nettbrett. For å komme inn i portalen må du logge deg inn med BankID, akkurat som i nettbanken eller i Altinn.

Helsami vil gi innbyggerne mer detaljert informasjon om sine egne helsetjenester enn det man får tilgang til på helsenorge.no. Helsami er dermed et tillegg til den informasjonen man får via helsenorge.no. Helsami vil benytte detaljert helseinformasjon hentet fra den nye pasientjournalen som Helseplattformen utvikler.

I Helsami vil du som innbygger se en oversikt over dine kommunale helsetjenester og timeavtaler, opplysninger om legemidler, diagnoser, allergier, medisinsk historikk, vaksiner, vekstkurver, prøvesvar, notater og besøkssammendrag – for å nevne noe.

Her kan du bestille, endre eller avbestille timer hos helsevesenet. Det vil dessuten være mulig å gjennomføre videokonsultasjon via Helsami. Når det skjer endringer i for eksempel vaksiner eller bruk av legemidler vil opplysningene  oppdateres automatisk i portalen. 

– Målet er at innbyggerne skal få enklere tilgang til sine egne helseopplysninger og til å delta aktivt i sin egen behandling og helse. Vi vet gjennom forskning og tidligere undersøkelser at pasienter og pårørende som har god oversikt og forståelse blir bedre samarbeidspartnere. Det bidrar til at behandlingen blir bedre, sier Britt Elin Strand, brukerekspert i Helseplattformen.

Britt Elin Strand (til høyre).

Britt Elin Strand (til høyre) er opptatt av at pasienter og brukere kan delta mer aktivt i egen behandling og egen helse med Helseplattformen. Her avbildet sammen med tidligere deltager i brukerpanelet, Unni Kristiansen, under en workshop i 2019.

Interaktive muligheter for hver enkelt innbygger

Helsami vil  også kunne tilpasses individuelt for innbyggere eller pasienter som trenger hyppig kontakt med helsepersonell eller som er motivert til å mestre sin egen sykdom. Det kan for eksempel gjelde kronisk syke pasienter eller folk som ønsker å endre livsstil ved å spise sunnere eller trene mer.

Helsami vil lette og styrke samarbeidet mellom pasienten og helsepersonell – det være seg i kommunen eller på sykehuset. Utvalgte fagpersoner og representanter for ulike brukerorganisasjoner fortsetter å jobbe med å få på plass alle funksjoner i tida fram til løsningen skal tas i bruk.

Helsami blir et viktig steg mot målet om å skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste i hele Midt-Norge.