HelsaMi

Fremtidig organisasjon tar form

Helseplattformen lyser ut mange stillinger framover. Selskapet utvikler seg fra en prosjekt- til driftsorganisasjon, og skal i en periode være begge deler.

Rett før sommerferien godkjente styre og eiere at Helseplattformen AS skal ha faste arbeidsplasser tilsvarende 240 årsverk på sikt.


Arbeidet med å tilby faste stillinger til mange prosjektansatte er i gang. Med pandemien tilsynelatende på hell blir det også rom for å utvikle det nye selskapet, der flere nyansatte foreløpig bare har erfaring med hjemmekontor.

Teknisk plattform allerede i drift​

Når Trondheim kommune og St. Olavs hospital tar i bruk den nye, felles journalløsningen våren 2022 har den tekniske plattformen allerede vært i drift i Midt-Norge i to år. Det skyldes at nytt, felles IT-system for laboratoriene på alle sykehusene i Helse Midt-Norge er innført. Lab-systemet bygger på samme løsning som hele Helseplattformen og leveres av amerikanske Epic. Etter innføring har Helsepattformen AS overtatt driften i samarbeid med HEMIT (Helse Midt-Norge IT).

​Når Helseplattformen ruller ut den nye journalløsningen til hele St. Olavs hospital og i Trondheim kommune våren 2022, vil organisasjonen både drifte løsningen her og gjennomføre innføringsprosjektene i resten av regionen. Dette krever store ressurser i en nokså avgrenset tidsperiode. Det er krevende å rekruttere nok folk med riktig kompetanse i skjæringspunktet mellom IT og helse, for konkurransen om disse ressursene er stor. Helseplattformen og de mange prosjektene virksomheten består av leier inn mye personell både fra eier-organisasjonene og fra private aktører. Det kan være IT-konsulenter, ingeniører, spesialister i prosjektledelse, og helsepersonell.

Varige arbeidsplasser

Rekrutteringen har ikke vært enklere under pandemien. Mange nyansatte har startet i jobben på hjemmekontor og har først de siste ukene kunnet oppholde seg i samme møterom. På sikt skal Helseplattformen skape varige arbeidsplasser, både i Trondheim og flere andre steder i regionen. Styrevedtaket ga klarsignal til å tilby faste stillinger til mange av de som har midlertidige engasjement i prosjektet i dag, men vil også føre til mange eksterne utlysinger framover. Arbeidet med å etablere faste stillinger gjennomføres i samarbeid med de tillitsvalgte.

Stillinger lyses ut både via webcruiter og finn.no, og med lenker på Helseplattformen.no og vår LinkedIn-side​.

I denne artikkelen fra Adressa Brand Studio kan du lese mer om selskapet og finne lenker til stillingsannonser.