HelsaMi

Første generalforsamling med to eiere

Generalforsamling for Helseplattformen AS ble avholdt 16. april. Møtet ble gjennomført via video på grunn av pandemien.

Helseplattformen eies nå av Helse Midt-Norge RHF med 60 prosent og Trondheim kommune med 40 prosent av aksjene.

På dagsorden sto blant annet godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, som ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styringskrav og rammer for Helseplattformen for 2020.

Valg av styremedlemmer sto på sakslista. Økonomidirektør Olaf Løberg i Trondheim kommune er nytt styremedlem, og Arne Sverre Dahl (rådmann i Molde kommune) går ut av styret.

Generalforsamlingen vedtok også styreinstruks, styrehonorar, honorar til revisor og erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledere i selskapet.

Protokoll fra møtet ligger i Helseplattformens styreportal.

Skjermdump fra generalforsamlingen, som ble holdt via Skype.

Skjermdump fra generalforsamlingen, som ble holdt via Skype.