HelsaMi

For tidlig å konkludere om forsinkelse

Konsekvenser av forsinkelsene som har oppstått i Helseplattformen, utredes fortsatt. Styret besluttet 28. oktober at det trengs noe mer tid før de har grunnlag for å gi sin anbefaling til eierne.

​Det arbeides hardt for å ta inn forsinkelsene i Helseplattformen som har vært kjent siden i sommer.

I tråd med kontrakten har leverandøren Epic lagt fram en retteplan som nå følges for å komme tilbake på gjeldende innføringsplan. Det er for tidlig å fastslå om tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt eller om en alternativ innføringsplan må besluttes.

Styret ber om at det arbeides videre med Epics retteplan med sikte på at opprinnelig innføringsplan skal følges, for alle produksjonssettinger, med forutsatt kvalitet og omfang. Hvis Epics retteplan ikke lar seg realisere, ber styret om å få presentert forslag til alternativ innføringsplan.

I forrige styremøte ble det uttrykt at konsekvensene må minimeres og at prosjektets omfang, effekt- og gevinstmål må opprettholdes i størst mulig grad.

Styret understreker at de anerkjenner den krevende situasjonen prosjektet står i og setter pris på den store innsatsen medarbeiderne legger ned for at Helseplattformen skal lykkes, både i prosjektet og i mottakende organisasjoner. 

Neste styremøte er 23. november.

Du kan lese protokoll og månedsrapport i Helseplattformens styreportal.