HelsaMi

Fast ansatt som direktør

Torbjørg Vanvik er fast ansatt som administrerende direktør i Helseplattformen AS og i innføringsprosjektet. Ansettelsen ble vedtatt i styremøte 31. mars.

Torbjørg Vanvik er fast ansatt som administrerende direktør i Helseplattformen.
Helseplattformen AS ble stiftet 20. februar 2019. Da ble samtidig Torbjørg Vanvik (bildet) innleid fra Helse Midt-Norge RHF for å kle rollen som administrerende direktør i selskapet, samt innføringsprosjektet. Vanvik hadde da ledet anskaffelsesdelen av Helseplattformen i flere år.

Offentlig utlyst

18. desember 2019 bestemte styret i Helseplattformen AS at stillingen som daglig leder/administrerende direktør skal gjøres fast og en prosess for dette ble igangsatt.

Stillingen ble offentlig utlyst og til sammen seks personer søkte. Den videre prosessen førte til at aksjeselskapets styre 31. mars altså vedtok å ansette Torbjørg Vanvik i stillingen. Ansettelsen ble iverksatt med umiddelbar virkning.

Viktig kontinuitet

Styreleder Håkon Grimstad er svært tilfreds med å få rollen som administrerende direktør formelt på plass.
– Torbjørg Vanvik har gjort en formidabel innsats for å få Helseplattformen dit vi er i dag, og jeg er veldig glad for at hun er villig til å stå løpet videre. Kontinuitet er svært viktig i det videre arbeidet, sier Grimstad.

Torbjørg Vanvik kom til Helseplattformen fra stillingen som direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge RHF. Hun har i tillegg bakgrunn fra bank og forsikringsbransjen, og hun har bred erfaring fra flere store digitaliseringsprosesser.