HelsaMi

Endringer i Helseplattformens styre

Nils Kvernmo går inn midlertidig som styreleder for Helseplattformen AS. Håkon Grimstad har bedt om avløsning fra vervet.

Nils Kvernmo, styreleder Helseplattformen AS.
På ekstraordinær generalforsamling 17. november ble Håkon Grimstad takket av som styreleder for Helseplattformen AS. Grimstad har selv bedt om å få fratre da det etter hvert har blitt for krevende å lede arbeidet fra Stockholm der han bor.

Siden pandemien brøt ut i Sverige og Norge har det ikke vært mulig å avholde fysiske styremøter. Det kreves tett dialog mellom styreleder og administrasjon i et så omfattende prosjekt som Helseplattformen, og Grimstad har bedt eierne Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune om å bli løst fra vervet.

Nils Kvernmo (bildet), eierdirektør i Helse Midt-Norge RHF og tidligere direktør for St.Olavs hospital, har tidligere vært styreleder for Helseplattformen og går midlertidig inn som styreleder.

Som følge av dette er neste styremøte utsatt fra 23. til 30. november.