HelsaMi

Dette vil bedre pasientbehandlingen i Midt-Norge

Det er få som klarer å huske alle medisinene man bruker når man er i sin normale helsetilstand. Enda færre klarer det hvis man blir syk.

Tekst: Trude Basso, prosjektleder forbredelse, Helseplattformen​

Tenk deg at du er så syk at du må legges inn på sykehus.

Der blir du bedt om å ramse opp de sju ulike medisinene du tar. Legen må skrive navn og dosering for hånd på medisinarket og senere taste det inn i journalen. Du tenker kanskje navnet på medisinene like gjerne kunne vært gresk, de heter dessuten ulike ting hver gang du henter dem på apoteket og det er gram og milligram og to om dagen og fire om dagen.

For å komme nærmere den korrekte medisinlisten din, må en helsearbeider åpne journalen din og lese hvilke medisiner du brukte for noen måneder siden, slå opp i den elektroniske reseptformidleren, i kjernejournalen på Helsenorge.no og ikke minst ta ringerunden til noen som kanskje vet. Samtidig ligger fem andre syke pasienter og venter på tilsyn. Dagens system åpner for feilmedisinering og andre uheldige konsekvenser av mangelfull tilgang på viktige opplysninger. 

Trude Basso er prosjektleder forberedelse i Helseplattformen.

Trude Basso er prosjektleder forberedelse i Helseplattformen.

I dag er helsepersonell godt vant med at helseopplysningene dine må dokumenteres manuelt igjen og igjen. Klipp og lim fra tidligere besøk er en vanlig strategi. Ulike systemer med separate pålogginger kommuniserer bare unntaksvis med hverandre, og journalsystemene som brukes i kommunene og i sykehusene kommuniserer overhodet ikke. Svært lite er søkbar tekst og med journaler på opp til 2-300 pdf-sider er det fort gjort at opplysninger overses. Det er tidkrevende å skaffe seg en god oversikt over helsa di. Mangelen på standardisering og søkbar tekst gjør også systematisk kvalitetsarbeid vanskeligere enn det burde vært.   

Om ganske nøyaktig ett år får kommuner og sykehus i Midt-Norge et nytt journalsystem som heter Helseplattformen. For ti år siden, da Helse Midt-Norge og Trondheim kommune påbegynte arbeidet, hadde batteriene til de første smarttelefonene så vidt rukket å bli flate. I tiåret som fulgte har app-gründere pekt nese til det etablerte ved å tilby brukervennlige nisjeprodukter folk ville ha.

Tiden for gigantiske IKT-prosjekter og «alt-i-en»-løsninger er forbi hevder noen. Andre mener det er uheldig at landsdelen som huser teknologihovedstaden, valgte en amerikansk leverandør. For 40 000 helse- og omsorgsarbeidere og for 734 000 innbyggere i Midt-Norge, er det viktigste nå å få en sikker og god løsning uten for mye plunder og heft.

Det er ingen her i landet som har erfaring i å knytte kommunehelsetjenesten og sykehus sammen gjennom et felles journalsystem. Ingen har brøytet veien for bruk av det medisinske standardspråket som nå oversettes fra hjemmekontor rundt om i Midt-Norge. Det er heller ingen i Norge med erfaring fra å tilpasse et system opprinnelig designet for et grunnleggende annerledes amerikansk helsevesen til norske forhold. På grunn av alt dette, og mere til, er det heller ingen som forventer at systemet vil være perfekt fra dag en.

Funksjonell e-helse per i dag er i liten grad imponerende roboter og kunstig intelligens. Funksjonell e-helse er langdryge prosesser i å utvikle og oversette standarder og kanskje enda lengre prosesser for å ivareta både personvern og informasjonsbehovet for ulike yrkesgrupper. Funksjonell e-helse er å få eksisterende systemer til å utveksle informasjon med moderskipet og å få med seg relevante historiske helsedata over i fremtiden.

Teknologihovedstaden huser i dag et lokomotiv for utvikling av jordnær og traus e-helse som vil heve kvaliteten på tjenestene du får når du trenger det. Arbeidet gir også et nasjonalt løft. Grunnsystemet er amerikansk, men fagfolk som kjenner sine respektive fagområder best, jobber frem løsningene. Selve systembyggingen utføres også lokalt - og i stor grad av folk med bakgrunn fra helsetjenesten. Det er utfordrende å drive nybrottsarbeid fra kjøkkenbordet. Ett år før innføringsdato trenger alle som jobber for å få dette ambisiøse prosjektet best mulig, en midt-norsk heiagjeng!

Dersom alt går etter planen, blir det lettere for både deg og for helsepersonellet å holde rede på medisinene om du blir syk og må innlegges allerede om ett år. Barnesykdommer vil det bli, men med solid, regionalt forankret kompetanse, vil Helseplattformen fortsette å være i kontinuerlig utvikling i årene som kommer.   

Teksten er opprinnelig publisert som kronikk i Adresseavisen.