HelsaMi

Blir ny styreleder

Helge Garåsen, som fratrer stillingen som helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune 15. februar, går inn som styreleder for Helseplattformen. Det ble fastslått i ekstraordinær generalforsamling mandag.

Helge garåsen er n y styreleder i Helseplattformen AS.
Garåsen ser fram til å gå inn i den nye rollen: 

- Jeg gleder meg til å være med på å videreutvikle, ferdigstille og virkeliggjøre en nasjonal visjon, og noe som i nasjonal sammenheng er helt unikt!

Nils Kvernmo, som har fungert som midlertidig styreleder etter at Håkon Grimstad trakk seg fra vervet i november, fortsetter som nestleder i styret. Kvernmo er direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge og tidligere direktør for St.Olavs hospital.

Garåsen (bildet) har fulgt Helseplattformen tett helt siden Helse Midt-Norge henvendte seg til kommunen i 2012 for å diskutere et mulig samarbeid om fremtidig journalløsning, og har vært sentral gjennom hele prosjektets levetid. Han satt også i programstyret under anskaffelsesprosjektet. Det har lenge vært kjent at han pensjonerer seg fra Trondheim kommune. Han blir erstattet av Wenche Dehli i stillingen som helse- og velferdsdirektør.

Økonomidirektør Olaf Løberg fra Trondheim kommune går ut av styret, som fra 15. februar vil bestå av:

  • Helge Magne Røsstad Garåsen, styreleder
  • Nils Kvernmo, nestleder
  • Anne-Marie Barane, styremedlem
  • Gunn Fredriksen, styremedlem
  • Terje Gårdsmoen, styremedlem
  • Linda Evensen, styremedlem (valgt av og blant ansatte)
  • Leif Anders Stuevold, styremedlem (valgt av og blant ansatte)