HelsaMi

Arbeider hardt for å holde fremdrift under koronakrisen

Koronakrisen gjør at medarbeidere må jobbe annerledes, og kontorlokalene i Trondheim står stort sett tomme. Prosjektet holder likevel god fremdrift så langt.

​– Det er fortsatt stor entusiasme for prosjektet og vi får gjort mye på

Applikasjonsanalytiker Leif Anders Stuevold er også styremedlem i Helseplattformen AS.
hjemmekontor, sier lege og applikasjonsanalytiker Leif Anders Stuevold (bildet).

Han er også styremedlem i Helseplattformen AS, valgt av de ansatte.
– Det er riktignok slitsomt i lengden, spesielt for de som har småbarn hjemme, men mange har stor produktivitet på tross av situasjonen.

Stram tidslinje

Helseplattformens lokaler på Pirsenteret er praktisk talt tomme. På grunn av de mange helsearbeiderne som deltar i arbeidet ble det tidlig bestemt at alle møter skulle avholdes digitalt, for å unngå smittefare på tvers av virksomhetene. Deretter ble samtlige ansatte og innleide bedt om å jobbe hjemmefra. Nå bygges det videre på den omfattende løsningen for ny pasientjournal fra hjemmekontor rundt om i regionen.

Administrerende direktør Torbjørg Vanvik sier hun ikke ønsker å la frykt for mulige scenarier senke ambisjonsnivået for mye.
– Dette er et prosjekt på stram tidslinje, og vi er avhengige av å opprettholde trykk og entusiasme. Vi håndterer situasjonen sånn som den er til enhver tid. 

Administrerende direktør i Helseplattformen, Torbjørg Vanvik.

Administrerende direktør i Helseplattformen, Torbjørg Vanvik. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Skjermer fageksperter

Vanvik understreker at det likevel arbeides grundig med beredskap og risikovurderinger, og at flere mulige scenarier analyseres for prosjektet.
– Vi har hatt dialog med eierne og avgivende organisasjoner siden 16. mars om dette, og St. Olavs hospital, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal har signalisert at fagekspertene skal skjermes så langt det er mulig. På kommunal side kommer noen nøkkelpersoner som har vært trukket ut av prosjektet en periode nå tilbake, mens andre fortsatt må gjøre en innsats i sin kommune på grunn av virusutbruddet. Det er forskjellig fra gruppe til gruppe hvor avhengig man er av å sitte sammen. Forutsatt at vi kan være litt mer til stede i lokalene etter påske, må vi legge en god plan for hvordan vi skal fange opp behovene for mer fellesskap og fysisk tilstedeværelse framover, sier Vanvik.

Helseplattformen har 136 ansatte. Rundt 60 er sertifisert helsepersonell og kan utgjøre en reserve for helsetjenesten dersom krisen blir langvarig, men foreløpig er de fleste av disse i full jobb på hjemmekontor. Andre ansatte har annen fagbakgrunn og kan opprettholde god framdrift, spesielt i arbeidet med integrasjoner, migrering av data, IAM og rapportering. Utviklingsoppgaver vil også kunne følge planlagt fremdrift. 

Leverandøren Epics nærmere 40 amerikanske ansatte i prosjektet har valgt å bli i Trondheim under krisen. Noen av de rundt 250 fagekspertene fra sykehus og kommuner som utgjør en avgjørende del av prosjektet, er nå opptatt med store oppgaver på hjemmebane på grunn av pandemien, men så langt har det i liten grad påvirket den planlagte fremdriften.

Vanvik holdt møte med selskapets ansatte og innleide på skype torsdag og roste medarbeiderne for innsatsviljen hjemmefra. Prosjektet hadde også en samling med alle fageksperter og ansatte i forrige uke som ble strømmet på nett og hadde over 500 deltakere.

– Stemningen er god og jeg er veldig imponert over medarbeiderne som står på fra hjemmekontoret. Men det blir krevende å opprettholde trykket i ukevis, og vi jobber kontinuerlig med ulike risikoscenarier, sier Vanvik.

Helseplattformens lokaler i Trondheim har vært folketomme de siste ukene, de aller fleste jobber hjemmefra.

Helseplattformens lokaler i Trondheim har vært folketomme de siste ukene, de aller fleste jobber hjemmefra.