HelsaMi

90 instruktører skal sikre god opplæring

Er du helsepersonell og har glede av å undervise og hjelpe kolleger? Da kan du søke jobb som instruktør for innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital og i Trondheim kommune.

Rundt 20 000 ansatte skal lære å bruke det nye verktøyet når St. Olavs hospital og Trondheim kommune tar Helseplattformen i bruk våren 2022. Instruktørene skal lære seg løsningen først, og deretter undervise sine kolleger.

Over 40 000 personer arbeider i helsetjenesten i Midt-Norge, og de fleste av disse vil komme i kontakt med Helseplattformen i årene som kommer. For å sikre god opplæring er det utarbeidet et omfattende opplæringsprogram i et samarbeid mellom organisasjonene.    

De første superbrukerne er allerede rekruttert. Disse vil lære seg å bruke det nye verktøyet tidlig, og skal bistå instruktørene i opplæring av medarbeidere som skal bruke løsningen som sitt arbeidsverktøy.

Avgjørende for suksess

God opplæring er et av suksesskriteriene for prosjektet Helseplattformen. Instruktørene vil være Helseplattformens ansikt utad mot alle sluttbrukerne og får gjennomgå et eget opplæringsprogram slik at de stiller godt forberedt til å lære opp alle medarbeidere.

Instruktørene må ha helsefaglig bakgrunn og bør være fortrolig med å bruke IKT-løsninger. Erfaring og trivsel med å undervise er også en fordel.

Det er spesifisert stillinger for de forskjellige spesialområdene både på sykehus og i kommune, og det er ønskelig at instruktørene har kunnskap om det området de skal undervise på.

Dersom pandemien er under kontroll og klasseromsundervisning blir mulig, er det instruktørene som skal legge til rette for denne undervisningen.

Tre ulike organisasjoner

De som er interessert i å søke jobb som instruktør kan merke seg at det lyses ut stillinger på tre ulike steder: I Helseplattformen sentralt (13 stillinger), i Trondheim kommune (rundt 21 stillinger) og ved St. Olavs hospital (rundt 26 stillinger).

Det trengs spesialistinstruktører innenfor en rekke av legedisiplinene som St. Olavs hospital skal ha ansvar for, slik at antallet her blir hele 56 personer. (De fleste av disse skal jobbe deltid). Med unntak av spesialist-instruktørene vil alle være 100 prosent engasjert fra 6. desember 2021 til 30. april 2022.

Instruktørene som Helseplattformen skal ansette sentralt ansettes for en lengre periode. De ønskes inn også når Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal samt en rekke kommuner skal ta i bruk løsningen. Da blir det i tillegg en ny runde med rekruttering til disse organisasjonene.

Utlysninger til stillingene i Helseplattformen AS

Helsepersonell fra primærhelsetjenesten søkes instruktørstillinger
Sykepleiere til instruktørstillinger
Helsesekretær til instruktørstilling

Utlysinger for instruktører i Trondheim kommune

Terapeuter (ergo, fysio, logoped) kommune
Helsesykepleier
Psykisk helse og avhengighet – behandlere kommune
Saksbehandlere koordinerende enhet og tilrettelagt fritid
Helsefagarbeider og aktivitører Kommune – inneliggende + aktivitør HVS eller HH
Sykepleier kort- og langtidsopphold (voksne)
Sykepleier kort- og langtidsopphold (barn)
Helsepersonell i hjemmetjenesten
Bo- og aktivitetstilbud
Lederkurs

Utlysninger for instruktører til St. Olavs hospital

Instruktør ledere
Instruktør sekretærer
Instruktør jordmor
Instruktør radiologi
Instruktør anestesisykepleier
Instruktør operasjonssykepleier
Instruktør miljøterapeut
Instruktør sykepleiere/helsefagarbeidere sengepost
Instruktør psykisk helse og avhengighet, behandlere i spesialisthelsetjenesten
Instruktør sykepleier poliklinikk
Instruktør terapeuter og ernæringsfysiologer inneliggende og poliklinikk sykehus
Instruktør kreft
Instruktør akuttmottak