HelsaMi

19 kommuner på kartet

Per 26.mai har 19 midtnorske kommuner bestemt seg for å utløse opsjon på Helseplattformen. I løpet av juni skal ni kommunestyrer behandle spørsmålet om Helseplattformen. Se kartet!

 Trondheim er lokomotivet blant de midtnorske kommunene når det gjelder å ta i bruk Helseplattformen. Det skjer 30.april 2022 når løsningen rulles ut i Trondheim og ved St. Olavs hospital. Indre Fosen gjorde sitt opsjonsvedtak i desember 2020 som kommune nummer to. Siden har 17 andre kommuner sluttet seg til. I juni skal ytterligere ni kommunestyrer behandle om de skal slutte seg til Helseplattformen.


Dette kartet viser situasjonen per 26.mai 2020:

 

 

                                                                                                 Illustrasjon: Helseplattformen