HelsaMi

- Vi vil på så tidlig som mulig

-Det blir krevende å innføre, men det vil bli bedre, ikke minst for innbyggerne våre. Det sier Røros-ordfører Isak Veierud Busch etter at kommunestyret nå har vedtatt å innføre Helseplattformen. Også Rindal, Levanger og Åfjord kommuner har denne uka bestemt seg for å si ja til løsningen.    

Vedtaket i kommunestyret på Røros kom etter en grundig orientering fra lederen av innføringsprosjektet i Trondheim kommune, Tor Erling Evjen.

Flere av de folkevalgte som har vist skepsis til løsningen sa fra talerstolen at de har endret syn i prosessen. Under behandlingen av saken kom det også fram at fagforeningene i den kommunale helsetjenesten ønsker Helseplattformen velkommen. 

Ordfører Isak Veierud Busch i Røros kommune, 

- Dette er på overtid. Selv om vi er klar over at det blir en krevende innføringsperiode der mange må lære seg en ny måte å arbeide på i helsetjenesten så vil dette bli bedre enn i dag, ikke minst for innbyggerne i Røros kommune, sier Røros-ordfører Busch (bildet over). 
      

Os kommune vurderer Helseplattformen

Samtidig som kommunestyret i Røros pågikk møttes politikerne i nabokommunen Os. I kommunestyremøtet fikk de folkevalgte en orientering om Helseplattformen. På tross av at Os ikke ligger innenfor nedslagsfeltet til Helseplattformen ønsker politikerne å vurdere løsningen som et mulig alternativ til den felles journalløsningen Akson.  Den politiske behandlingen vil skje i et seinere møte. 

Os og Røros har flere samarbeidsavtaler innen helsetjenesten i dag. Dessuten har mange av innbyggerne i Os en fastlege i Røros kommune. 

Rindal rigger seg for framtida

Rindal kommunestyre gikk enstemmig inn for Helseplattformen i sitt møte 23.mars. Ordfører Vibeke Langli kjenner seg overbevist om at løsningen er best for framtida. For Rindal har det også vært viktig å gå i takt med nabokommunene.

- Samarbeid er viktig med tanke på innføring av løsningen, men også med tanke på helsevesenet selv. I Rindal har det vært en del skepsis på grunn av økonomi. Vi er opptatt av at avskrivningsreglene må på plass. Men vi er sikre på at dette blir en bra løsning som vil bli mye mer brukervennlig for innbyggerne. Jeg har selv fått erfare hvor tungt det er både for pårørende og pasient å måtte gjenta sykdomshistorien gang på gang. Særlig merkes dette når det er snakk om sammensatte helseproblemer. Hadde det vært en journal som hadde fulgt pasienten gjennom hele helsetjenesten hadde det vært en stor lettelse. Det får vi nå. Jeg tror gevinsten blir større enn risikoen, sier ordfører Vibeke Langli.

Ti kommuner er med per mars 2021
Med vedtakene i uke 12 i kommunestyrene Røros, Rindal, Åfjord og Levanger er det dermed ti kommuner som har vedtatt å innføre Helseplattformen. 

For å koble seg på Helseplattformen, må kommunene forplikte seg til et standardisert innføringsprosjekt i samarbeid med Helseplattformen. Innføringsprosjektet er inndelt i forprosjekt og hovedprosjekt. Forprosjektet varer i sju måneder og hovedprosjektet i 12 måneder, til sammen 19 måneder. Kommunen må løse ut sin opsjon før oppstart av hovedprosjektet, senest 13 måneder før produksjonssetting.