HelsaMi

- Vi heier på Helseplattformen

En entusiastisk Malvik-politiker avrundet kommunestyrets behandling som endte med å si ja til Helseplattformen. De siste to ukene har også kommunene Skaun, Osen, Melhus og Ørland gjort det samme.

Den nye journalløsningen som først skal tas i bruk i Trondheim kommune og ved St.Olavs hospital våren 2022 blir nøye diskutert i stadig flere kommunestyrer. Per 28.april er det 16 kommuner i Midt-Norge som har vedtatt at de ønsker å bidra til at helseopplysningene følger pasienten gjennom helsetjenesten, i motsetning til i dag der de ulike systemene i svært liten grad snakker med hverandre. 

Osen først i Namdalsregionen

Osen er den første kommunen i Namdalsregionen som melder seg på etter at kommunestyret 21.april vedtok å inngå avropsavtale for kjøp av Helseplattformen. Rådmannen skal komme tilbake til kommunestyret når avropsprosessen er fullført. 

Ikke uten risiko

Malvik-politikerne behandlet Helseplattformen i kommunestyret 21.april. I sin presentasjon la ikke leder for innføringen av Helseplattformen i Trondheim kommune, Tor Erling Evjen, skjul på at det innebærer risiko å inngå en avtale. Samtidig har det stor betydning at Trondheim, som den største kommunen i Midt-Norge, går foran og er den første som tar i bruk systemet. Samtlige helseforetak i Midt-Norge skal også inn i Helseplattformen, noe som til sammen bidrar til å spre risikoen for kommunene som kommer etter seinere. Dessuten vil kommunen ha en ensidig rett til å trekke seg fram til 13 måneder før produksjonssetting, informerte Evjen. 


Vitebegjærlige politikere

Etter presentasjonen fra Evjen hadde Malvik-politikerne mange spørsmål. Noen lurte på hvor sikker en journalløsning som skal være felles for hele Midt-Norges innbyggere er i forhold til «snoking» fra helsepersonell. Til det svarte Evjen at Helseplattformen ikke gir helsepersonell noen større tilgang til pasientopplysninger enn det de har i dag. Det vil også komme et system i Helseplattformen som fanger opp unormale søk fra helsepersonell. Det vil avdekke lovstridig innsyn, men også gi mulighet for innsyn i opplysninger for helsepersonell som skal behandle pasienter i en akutt situasjon, en såkalt «blålysfunksjon».

Er positive til løsningen
Andre politikere understreket de store fordelene med at pasienten selv vil få enklere tilgang til sine egne helseopplysninger i pasientportalen HelsaMi, og at datasystemet fungerer på tvers av nivåene i helsetjenesten. 

Ordfører Trond Hoseth i Malvik (bildet) tolker den generelle stemningen i kommunen til å være positiv til å innføre den nye journalløsningen. - Det er reist noen spørsmål som politikerne ønsker at rådmannen kommer tilbake til kommunestyret på. Det vil bli utfordringer når systemet skal innføres hos oss, men det skal vi være forberedt på, sier Hoseth.

Går i dialog med fastlegene

Debatten i Malvik kommunestyre ble avrundet med at en politiker uttalte at hun heier på Helseplattformen, og et enstemmig kommunestyre vedtok å utløse sin opsjon på kjøp av løsningen. Samtidig sier vedtaket at rådmannen skal gå i dialog med fastlegene i kommunen for å avklare om de ønsker å bli en del av Helseplattformen. 


I denne videoen får du en kort innføring i hva Helseplattformen er.