HelsaMi

- Lengter etter et nytt journalsystem

Kommunestyret i Holtålen vedtok i uke elleve å løse ut sin opsjon på kjøp av Helseplattformen.Et enstemmig kommunestyre har vedtatt å innføre et nytt, felles journalsystem for sine innbyggere.

Har sett fram til å ta beslutningen­­­­­­

- Mitt inntrykk er at mange i kommunen, spesielt i helsetjenesten, lengter etter å få et nytt journalsystem. Vi har sett fram til å få ta denne beslutningen etter at vi har hatt en prosess som har pågått i kommunen over lengre tid, sier ordfører i Holtålen, Arve Hitterdal.


Arve Hitterdal, ordfører Holtålen kommune. Foto: Holtålen kommune

Foto: Holtålen kommune

I kommunedirektørens innstilling til kommunestyret anføres det at det å anbefale at opsjonen utløses nå blant annet for å signalisere at Holtålen kommune ønsker å bli med på første aktuelle innføringsløp.


Forplikter seg til et innføringsprosjekt

For å koble seg på Helseplattformen, må kommunene forplikte seg til et standardisert innføringsprosjekt i samarbeid med Helseplattformen. Innføringsprosjektet er inndelt i forprosjekt og hovedprosjekt. Forprosjektet varer i sju måneder og hovedprosjektet i tolv måneder, til sammen 19 måneder.

Kommunen må løse ut sin opsjon før oppstart av hovedprosjektet, senest 13 måneder før produksjonssetting. Holtålen kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem til 13 måneder før produksjonssetting.