HelsaMi

- Interessant å være med på en stor endringsprosess

Heim er den ellevte kommunen som vil innføre Helseplattformen. Å stå utenfor vil bli vanskelig, tror ordfører Odd Jarle Svanem. 

Med et enstemmig vedtak 8.april sa politikerne i Heim kommunestyre ja til å innføre løsningen. Planen som er lagt av Helseplattformen for innføring av løsningen deles opp i fem produksjonssettinger, der Trondheim kommune og St.Olavs hospital er først ut. Med vedtaket i kommunestyret gir Heim signaler om at kommunen ønsker å bli med på første aktuelle innføringsløp.

Ligger foran resten av landet

Ordfører Odd Jarle Svanem (bildet) var leder for Orkdalsregionen i perioden 2017-2019, og fikk dermed tidlig informasjon om planene om å innføre Helseplattformen i Midt-Norge.  Han understreker at Midt-Norge allerede nå ligger mange hestehoder foran resten av landet med å nå det nasjonale målet «En innbygger – en journal». 

Ordfører Odd Jarle Svanem, Heim kommune

Har selv erfart svakheter i dagens helsetjenester

Svanem har lang erfaring i en tidligere jobb med å få folk med ulike utfordringer tilbake til arbeidslivet. Han har selv har sett hvor vanskelig det er for mange som sliter å måtte gjenta sykehistorien sin gang på gang når det blir mange runder i helsevesenet. Med en felles pasientjournal på plass vil det være til stor hjelp for mange, mener Svanem.

Trygg på avgjørelsen

-Jeg tror det blir vanskelig å stå utenfor Helseplattformen her i Midt-Norge. I 2021 bør det være mulig å få på plass en felles journalløsning for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister. Vi står foran store endringsprosesser når løsningen skal innføres i kommunen, men jeg føler meg trygg på at vi har tatt en riktig avgjørelse til beste for innbyggerne våre, sier Heim-ordføreren.