HelsaMi

- Det mest krevende året ­ligger foran

- En utfordring vi er nødt til å løse, sa Helge Garåsen da han ledet sitt første styremøte i Helseplattformen AS.

Onsdag ønsket Helge Garåsen velkommen til styremøte i Helseplattformen – hans første som styreleder. Det gjorde han med det han beskrev som «blandede følelser»:
- Det året som kommer er det mest krevende vi skal inn i. Løsningen skal bli tatt godt imot, vi skal etablere en driftsorganisasjon og få hektet på et stort antall opsjonsaktører. Etter første «go-live» våren 2022 skal vi videreutvikle Helseplattformen samtidig som vi håndterer alt dette.

Styreleder Helge Garåsen

Hadde jeg vært fornuftig hadde jeg ikke sagt ja til å bli styreleder, sa Garåsen med glimt i øyet, og la til: - Samtidig er det en utfordring vi er nødt til å løse. Jeg tror det kan bli en skrekkblandet, frydefull og artig reise videre.

Garåsen avløser Nils Kvernmo, som nå har gått inn som nestleder i styret. Nylig gikk Garåsen av som helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune.

Styret fikk presentert status i arbeidet med opsjonsaktører – kommuner, fastleger og avtalespesialister - og en modell for organisering av det videre arbeidet. Det ble påpekt at det er svært god fremdrift på dette krevende området. Styringsdokumentet for arbeidet med opsjonskommuner ble godkjent.

Styret behandlet også den månedlige statusrapporten for januar som viste at fremdriften i prosjektet ligger bak plan på enkelte områder. Forsinkelsen skal innhentes innen 1. mai og styret ber om en konkret tiltaksliste for dette. Som kjent vekslet prosjektet fra opprinnelig til revidert innføringsplan i januar og produksjonsdato ble forskjøvet med seks måneder.

Helseplattformen og styret har mottatt styringskrav og rammer fra eierne Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Styret ber om en plan for hvordan styringsbudskapet skal følges opp, og vil behandle planen i neste styremøte.