HelsaMi

Mange ber om innsyn i sin pasientjournal

Med HelsaMi har det blitt enklere for pasienter i Midt-Norge å be om innsyn i pasientjournalen sin. Innbyggere kan sende inn melding i HelsaMi og be om innsyn fra aktørene som har tatt i bruk Helseplattformen.
 -  Med HelsaMi har vi forenklet pasientens helsetjeneste på flere områder. Du trenger ikke lenger ta kontakt med hver enkelt helseinstans for å få innsyn i pasientjournalen din. I stedet kan du be om innsyn via HelsaMi. 

Det sier Kjersti Kaasbøll, seksjonsleder for Pasientjournaladministrasjon i Helseplattformen.  

Kjesrsti Kaasoll_profilbilde2.jpeg

Kjersti Kaasbøll er Seksjonsleder for Pasientjournaladministrasjon og arkiv i Helseplattformen AS.

Når alle helseaktører har tatt i bruk Helseplattformen vil alle innbyggerne i Midt Norge få ett kontaktpunkt for å be om innsyn.  

Innsyn er en viktig del av tjenestene i den nye innbyggerportalen HelsaMi.  ​

Når pasienter sender inn forespørsler om innsyn til HelsaMi er det Pasientadministrasjonsteamet (PJA) i Helseplattformen som mottar henvendelsen og leverer ut journalopplysninger. 

I noen tilfeller kan det av hensyn til pasient- eller pårørende være behov for å holde tilbake opplysninger. En slik vurdering gjøres av de aktuelle helseaktørene.   ​

Økt etterspørsel kan gi lengre saksbehandlingstid 


Informasjon fra tidligere journalsystem for St. Olavs hospital er foreløpig ikke lagt inn i Helseplattformen. St. Olavs hospital må derfor selv behandle henvendelser som omfatter opplysninger som ble dokumentert før Helseplattformen ble tatt i bruk.

Dette, kombinert med en kraftig økning i etterspørselen, gjør at enkelte kan oppleve lengre saksbehandlingstid. 

Vi gjør oppmerksom på at journalinformasjon fra St.Olavs Hospital inntil videre vil bli sendt på papir i posten.

På Lovdata kan du lese mer om rett til innsyn i journal.


Fant du det du lette etter?