HelsaMi

Kristiansund vil utløse sin opsjon på Helseplattformen

Bystyret i Kristiansund vedtok 15. desember å utløse sin opsjon på Helseplattformen som den andre kommunen utenfor Trondheim.

Arne Ingebrigtsen er rådmann i Kristiansund og leder Samarbeidsråd for opsjonskommuner.

​Kristiansund ønsker å sikre sin innflytelse på planlegging og innføring av felles journalløsning for kommuner og sykehus i Midt-Norge. Helseplattformen skal gi pasientene en mer sammenhengende helsetjeneste, og nye dataverktøy for helsepersonell som vil samle all informasjon om pasienten i samme system. Løsningen tas i bruk fra 2022, i første omgang i Trondheim kommune og ved St.Olavs hospital.

Tirsdag vedtok bystyret i Kristiansund rådmannens innstilling mot seks stemmer. 
Først ut etter Trondheim var Indre Fosen som gjorde sitt vedtak 10. desember. To nye kommuner er dermed på plass før årsskiftet, og Kristiansund blir den første i Møre og Romsdal. Begge har signalisert at de ønsker å kjøpe aksjer og bli medeiere i Helseplattformen AS. Selskapet eies i dag av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune i et såkalt offentlig-offentlig samarbeid, og det er tatt høyde for flere eiere etter hvert som kommunene gjør sine vedtak.

I det digitale bystyremøtet pekte rådmann Arne Ingebrigtsen blant annet på han ønsker å arbeide for en moderne pleie og omsorgstjeneste, og at pasientene vil få en annen hverdag med alle sine tjenester på ett sted.

-       Kommunal helsetjeneste vil få større og tyngre oppgaver i årene som kommer, og systemer som kan bidra til å effektivisere og forbedre kvaliteten i kommunens kjerneoppgaver vil være høyst nødvendig, er blant argumentene i saksunderlaget. 

Kristiansund kommune har vært engasjert i arbeidet med Helseplattformen i fem år, både med involverte fagfolk i prosjektet og gjennom Samarbeidsråd for opsjonskommuner der rådmannen nå sitter som leder.

Kommunen vedtok og signerte samarbeidsavtale med Helseplattformen i 2015. Intensjonsavtaler ble etter hvert inngått med samtlige kommuner i daværende Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal, samt Bindal i Nordland, i 2016 og 2017.

Helseplattformen jobber nå sammen med samarbeidsaktørene om en justert innføringsplan etter at prosjektet anbefales utsatt i seks måneder.