HelsaMi

Helseplattformen søker seks nye kolleger

Vi er et av Norges største IT-prosjekter. Vi skal finne løsninger som peker inn mot framtidas helsevesen i Midt-Norge. Vil du være med og bidra?

​Gjennom Helseplattformen får de 40 000 helsearbeiderne og de 750 000 innbyggerne i Midt-Norge tilgang til helt nye digitale verktøy. Å bygge og sette i drift en felles pasientjournalløsning for hele helsetjenesten er en omfattende oppgave. Nå er vi på jakt etter seks nye medarbeidere. For noen av stillingene ønsker vi helsefaglig bakgrunn mens andre legger mer vekt på IKT-bakgrunn. En av stillingene er en lederjobb for et av våre mange delprosjekter.

Helseplattformen har et innovativt miljø med engasjerte kolleger, og trenger flere med på laget. Her er våre ledige stillinger akkurat nå:

  • Delprosjektleder
  •     Applikasjonsarkitekt
  •     Helsefaglig rådgiver, test
  •     Applikasjonsanalytiker (løsningsbygger), inneliggende pasienter
  •     Senior IT-konsulent med ansvar for samhandlingsløsninger
  •     BI-utvikler

Les flere detaljer om de ulike stillingene hos Webcruiter