HelsaMi
Slik bruker du HelsaMi

Bli kjent med: Henvisninger og Deling

​HENVISNINGER

brev (2).png

Henvisninger


Her finner du dine henvisninger.

Du ser:
navn på behandlingssted du er henvist til
navn på behandler som henviste deg
dato
status på henvisningen

DELING

 

Del journalen min med andre


Under menypunktet «Del journalen min med andre» finner du:

Del med personer 

Her kan du velge «tilgang for pårørende» for å gi personer tilgang på vegne av deg. Du må være 16 år eller eldre og kan da bare gi voksne over 18 år tilgang. Da klikker du på «inviter noen» for å legge inn kontaktinformasjon til vedkommende. Pass på at denne informasjonen er helt riktig. 

Du kan gi denne personen en av fire ulike tilganger: 

1. Standard tilgang
Du gir denne personen tilgang til å se kommende timeavtaler og helseopplysninger samt sende meldinger og bestille timer. Personen kan ikke se dine personlige notater, historikk eller tidligere timeavtaler.
2. Lesetilgang
Du gir personen tilgang til å se dine helseopplysninger, men ikke kommunisere på dine vegne.
3. Bare kommunisere
Du gir denne personen tilgang til å se og administrere timer og til å sende meldinger på dine vegne
4. Full tilgang
Du gir personen tilgang til å se det samme som du selv ser og kommunisere med helsetjenesten på dine vegne. Personen vil også kunne svare på dine spørreskjema og se og endre dine notater.


Du kan når som helst selv fjerne folks tilgang til din informasjon og dialogmuligheter, enten ved å redusere eller helt ta bort tilgang.

Du kan også velge «last ned eller send journalen din» for å laste ned besøkssammendrag eller Lucy-sammendraget, som er ditt helsearkiv. Når du laster ned kan vi anbefale å legge på en passordbeskyttelse. Det valget får du når du markerer dokument og klikker «last ned». Se også «Mine dokumenter».

Vis tilkoblede enheter


Her ser du enheter og programmer koblet til din HelsaMi-konto.

Nyttig å vite:

Du kan når som helst fjerne tilgangen, bare pass på at du ikke fjerner tilganger du trenger.

Pexip er videokonsultasjonsprogrammet til HelsaMi. Det er det lurt å beholde tilgang for.

Ellers ser du dine enheter; telefoner og andre enheter.

Du fjerner en enhet ved å klikke på «Fjern kobling.

Share Everywhere


Dette menypunktet er ment i noen enkelte tilfeller, for eksempel ved akutte sykehusinnleggelser i utlandet. Da kan du gi behandlende personell innsyn i helseopplysninger hvis du ønsker det. 

Inntil videre er ikke Share Everywhere i bruk i HelsaMi. Det betyr at hvis du trykker på "forespør delingskode" får du ingen.

Be om tilgang til barns helseopplysninger  ​


I dette menypunktet kan du be om innsyn i barns helseopplysninger. 

Krav som må være oppfylt:
Du må ha foreldreansvar for barnet
Barnet må være under 16 år. Når barnet fyller 16 år mister du tilgangen fordi barnet er helserettslig myndig.

Reglene for innsyn følger samme praksis som på Helsenorge. Bare foreldre med foreldrerett og der en av foreldrene bor på samme folkeregistrerte adresse som barnet vil få tilgang. Hvis barn bor på fortrolig adresse vil ikke foreldre få tilgang.

Fosterforeldre får ikke tilgang.

Du ser den samme informasjonen for barnet som du ser for deg selv. Unntaket er opplysninger, timeavtaler og notater som helsepersonell har markert som sensitive, i noen tilfeller prevensjon til ungdom.  ​

dele copy (2).png

Søk​ om tilgang til voksnes helseopplysninger


I dette menypunktet søker du om tilgang for voksne uten samtykkekompetanse/beslutningskompetanse.

Du må fylle ut et skjema der du blir bedt om navn på den du søker tilgang for, fødselsnummeret hennes/hans og din relasjon til personen. Det er også et fritekst-felt for annen informasjon.

Når søknaden behandles blir du kontaktet for å dokumentere at du skal ha innsyn for den det gjelder.


Fant du det du lette etter?