Helseplattformen AS

Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019, og har ansvaret for innføringen av ny felles journalløsning i Midt-Norge.

Selskapet Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 og eies av Helse Midt-Norge (60%) og Trondheim kommune (40%) i et såkalt offentlig-offentlig samarbeid. Selskapet har ansvar for innføring og fremtidig forvaltning av felles elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system for hele helsetjenesten i Midt-Norge, og for kontraktoppfølging med de valgte leverandørene Epic Systems Corporation og IBM Norge med flere.

Her kan du se en informasjonsfilm om Helseplattformen.

Helseplattformen: One common regional health record

​​Innføringsprosjektet er hovedaktiviteten i selskapet nå, samtidig som organisasjonen bygges for fremtidig drift og forvaltning av felles journalløsning. Samtidig pågår informasjonsarbeid i alle kommuner i regionen og til alle fastlegekontor. Kommunene kan slutte seg til etter politisk vedtak, og du finner mer informasjon på kommunesidene våre.
​Helseplattformen AS holder til på Pirsenteret og har over 200 ansatte, de fleste med bakgrunn fra helsetjenesten i Midt-Norge.

​Styret Helseplattformen AS

​Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Aksjeselskapet har et eget oppnevnt styre:

Helge Magne Røsstad Garåsen, styreleder
Nils Kvernmo, nestleder
Anne-Marie Barane, styremedlem
Olaf Løberg, styremedlem
​​​Terje Gårdsmoen, styremedlem
Marit Hermansen, styremedlem
Torunn Austheim, styremedlem
Linda Evensen, styremedlem valgt av ansatte
Ørjan Gundersen, styremedlem valgt av ansatte

Styreportal

Ledelsen i Helseplattformen AS​Torbjørg Vanvik
Administrerende direktør
Christer Mjåset ny.jpg
​Christer Mjåset
Viseadministrerende direktør

​Nina Kongshaug
Direktør, Medisin og analyse


​Ulf Dahl Ryen
Direktør, tjenesteleveranse
Ellen Annette.jpg
​Ellen Annette Hegstad
Direktør, tjenesteutvikling
Kari Ulseth.jpg
​Kari Ulseth
Direktør, 
plan, kvalitet og arkitektur
Øyvind Høyland.jpg

​Øyvind Høyland
Direktør, innføring opsjonsaktører
Reitbakken.jpg

​Per Magne Reitbakken
Økonomidirektør
Elisabeth Håbrekke.jpg
​Elisabeth Kvello Håbrekke
HR-direktør
Sigrun B. Engen.jpg
​Sigrun Berge Engen
Kommunikasjonsdirektør

Prosjekt- og seksjonsledelse 

Ass. direktør prosjektstyring: Ove Rygg

Forberedelse og gevinst: Trude Basso

Innbyggerportalen HelsaMi: Julia Nemeth

Kvalitetssjef: Mina Nguyen

Virksomhetsarkitektur: Torill Kristiansen

Administrative applikasjoner: Linda Evensen

Applikasjoner for inneliggende pasienter: Unni Hjellupvik

Applikasjoner for ikke inneliggende pasienter: Cecilie Hangerhagen

Spesialsystemer: David Morgan Johansen

Pasientjournal-administrasjon og arkiv: Kjersti Kaasbøll

Integrasjoner: Marie S. Fuglesang

Test og løsningskvalitet: Tatyana Grønlien

Informasjonssikkerhet: Sevian Stenvig

Teknisk seksjonsleder: Fredrik Solsvik

Supportsenter: Anne Storsve

Innføringsleder IAM: Geir Ove Rapp

Kontraktsforvalter: Roger Skoglund​

​​ Fant du det du lette etter?