Forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon er et viktig virkemiddel for at Helseplattformen og helsetjenestene skal oppnå sine mål. Helseplattformen ønsker derfor å legge best mulig til rette for at forsknings- og innovasjonsprosjekter blir satt ut i live.

​Helseplattformens mål er å gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.
 

Innovasjon

Etablering av Helseplattformen er et stort tjenesteinnovasjonsprosjekt hvor hele helsetjenesten og innbyggerne i Midt-Norge skal ta i bruk én felles pasientjournal.
 
Et sentralt spørsmål er hvordan vi i tett samarbeid med helsetjenesten, innbyggerne og næringslivet, kan fange opp og sette i gang innovasjonsprosjekter i Helseplattformen.
 
Vi starter nå arbeidet med en innovasjonsstrategi som skal redegjøre for aktørenes behov og mål, hva Helseplattformen legger i innovasjon, og våre prioriterte satsningsområder og tiltak fremover. Arbeidet skal være ferdig i løpet av første kvartal 2022, og strategien vil bli publisert og tilgjengeliggjort i våre kanaler når den er vedtatt.

Epic utviklerplattform – for våre tredjepartsleveandører

Helseplattformen har inngått avtale med det amerikanske selskapet Epic for kjøp av journalløsningen. 

Ved hjelp av Epic utviklerprogram, kan tredjepartsleverandører utvikle og tilby helseapper integrert med Epic gjennom deres app-butikk App Orchard. Det norske teknologiselskapet Pexip har allerede benyttet seg av denne muloigheten. Epic App Orchard er tilgjengelig for alle kunder verden rundt, og som leverandør kan du potensielt nå et stort globalt marked med dine løsninger.
 
Gjennom Epics utviklerprogram og Epics selvbetjente utviklingsportal, kan utviklere selv teste ut hvordan de kan integrere sin løsning til Epic eller utvikle en app. Du kan enkelt registrere deg på Epic APP Orchard og velge hvilket utviklerprogram du foretrekker.

Som leverandør har du tilgang til bransjestandard grensesnittmetoder som Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), SMART om FHIR -autentisering, HL7 -grensesnitt​ og CDS Hooks eksternt beslutningsstøtteintegrasjon, i tillegg til Epics private API-er for å bygge din app. Du kan også ende-til-ende-teste appen i et App Orchard-sandkassemiljø.
 
Hvis du har inngått samarbeidsavtale med Helseplattformen om integrasjon, kan du benytte open.epic​ for å designe og bygge et «proof of concept» for å bygge appen og teste den i Epic sandkassemiljø.
 

Forskning


I Helseplattformen ligger det funksjonalitet som forenkler et forskningsprosjekt fra det opprettes og helt til resultatene er publisert og rapportert.
 
Helseplattformen kan understøtte to typer forskningsscenarioer:

Kliniske intervensjonsstudier


Analyseverktøy i løsningen letter planleggingen av studier ved at man på en enkel måte kan se hvor mange pasienter som møter inklusjons- og eksklusjonskriteriene til en studie.

 
Det blir enklere å rekruttere pasienter ved å benytte pasientportalen HelsaMi for å rekruttere og innhente samtykke for deltagelse i studie. Pasienten kan fylle ut og sende inn spørreskjema i HelsaMi.
 
For hver enkel studie kan det forhåndsdefineres forordningspakker, og det blir enklere å samkjøre undersøkelser som for eksempel prøvetaking. På den måten slipper pasienten ekstra belastning med å møte opp til egne avtaletidspunkt bare for å få informasjon om studien.
 
I tillegg er det andre støttende funksjonaliteter som vil være tilgjengelig og relevante for forskning. Eksempler på dette er registrering av data som høstes fra medisinsk teknisk utstyr og andre eksterne systemer, samt monitorering av pasientens helsetilstand og reaksjon på behandling under en studie.

Kvantitative registerbaserte studier


Med Helseplattformen vil virksomhetene som tar i bruk løsningen få tilgang på større grad av strukturerte data enn i dag.  Disse kan sammenstilles med eksterne data i løsningens datavarehus. Forskeren kan ta ut rapporter i Helseplattformen eller data kan eksporteres til eksterne, sikre lagringsløsninger, for analyse.

Forskning i prosjektet

For regionale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljø er Helseplattformen en attraktiv arena for forskning.
Forskningsprosjekter skal gi tilgang på kompetanse og forskningsresultat av relevans for Helseplattformen. Ved siden av å bidra til ny kunnskap om e-helse er det viktig at forskningen gir direkte nytte under innføringsprosjektet ved at kunnskapsmiljø arbeider tett sammen med medarbeiderne i prosjektet og med mottakerne av den nye journalløsningen i virksomhetene. Kunnskapen vil også kunne bidra til å styrke grunnlaget som beslutningene i prosjektet blir tatt på.

Forskning på Helseplattformen skal være av høy kvalitet og bidra til at Helseplattformen innfører av et nytt journalsystem med tilgang på relevant og oppdatert kunnskap. En vellykket innføringsprosess vil etterfølges av betydelig tjenesteinnovasjon, som igjen bør følges opp med forskning. Helse Midt-Norge RHF har et strategisk samarbeid med NTNU og andre kompetansemiljø. Direktoratet for e-helse har utarbeidet en egen rapport som peker på det nasjonale kunnskapsbehovet på e-helseområdet.

Forskningsrådet i Helseplattformen


​Et eget råd er nedsatt i prosjektet for å diskutere tiltak, innspill og prioriteringer i tilknytning til forskningsaktivitetene. Rådet består av Liv Johanne Wekre, Nina Kongshaug, Roger Skoglund, Hilde Berg-Karlsen og Kari Hustad.

 

Pågående prosjekter​

Ferdigstilt forskning:


  • ​Informasjonsutveksling med fastleger

 
 
 
 
 
  • PlatVel (samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Trondheim kommune)
 
 

Kontakt oss

Forskningskoordinator:
Liv Johanne Wekre 
liv.johanne.wekre@helseplattformen.no
Mobil 414 31 645

 

 

Innovasjonskoordinator:
Hilde Berg-Karlsen
hilde.berg-karlsen@helseplattformen.no
Mobil 932 22 790
Fant du det du lette etter?