Over 40 000 ansatte får nytt verktøy

Endringer som kommer med Helseplattformen

Den nye journalløsningen skal støtte helsepersonell i deres daglige arbeidsprosesser. Brukerflatene skal tilpasses den enkeltes rolle og oppgaver. 

Med Helseplattformen blir alle data samlet på ett sted. Informasjon legges inn bare én gang og blir tilgjengelig for de som trenger den for å utføre sine oppgaver. Informasjonen oppdateres i sann tid.

Strukturert og gjenbrukbart

Dette krever at helsepersonell dokumenterer fortløpende istedet for å vente til slutten av dagen. Slik blir informasjonen tilgjengelig også for andre som skal behandle samme pasient. Strukturerte data som legges inn i systemet blir også gjenbrukbare på en helt annen måte enn i dag, for eksempel ved å kunne trekkes ut og gi oversikt for bedre ressursstyring og planlegging, og som grunnlag for forskning.

Helsepersonell som har deltatt i forarbeidet til Helseplattformen har blant annet forklart at de ofte mangler nødvendig informasjon og oversikt i sin arbeidshverdag. De opplever at de ikke ser hele pasienten og ikke har tilgang på all nødvendig informasjon. Mange forteller at de bruker mye tid å lete etter informasjon og må dokumentere det samme flere gangerIstedet for å starte dagen med å logge inn på flere ulike systemer, blir det én pålogging og tilgang til en arbeidsflate tilpasset din rolle og dine oppgaver. 

Systemet skal designes for å støtte arbeidsoppgaver. For eksempel skal varsling om allergier og andre beskjeder bygges inn, og det skal være lett å finne pasientens sykehistorie. Fagekspertene som er rekruttert fra sykehus, fastlegekontor og kommunal helsetjeneste er viktige bidragsytere for å sette opp løsningen tilpasset de arbeidsoppgavene som skal utføres. Slik skal sluttbrukerne få tilgang til oppdatert, klinisk kunnskap basert på beste praksis.

Opplæring som eget delprosjekt

Mer en 40 000 mennesker har sitt arbeid i helsetjenesten i Midt-Norge - på sykehus og i små og store kommuner. Før disse kan ta løsningen i bruk, trengs god og relevant opplæring - helst så nært opp til produksjonssetting som mulig. Derfor er opplæring planlagt som et eget, stort prosjekt. Opplæringsprosjektet kombinerer kunnskap om behovene til helsetjenesten i Midt-Norge, kompetanse på endring og organisasjonsutvikling, og leverandøren Epics opplæringsmetodikk. Hvordan opplæring skal foregå er en del av tilbudet Epic leverte i konkurransen om å levere journalløsning for Helseplattformen.

Helseplattformens effektmål, som har vært styrende for både anskaffelses- og innføringsprosjektet, beskriver blant annet at systemet skal være mest mulig brukervennlig og sette helsepersonell i stand til å utføre sine  oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. 

Under «Spørsmål og svar» finner du også flere spørsmål og svar som angår helsepersonell og mulighetene Helseplattformen vil gi.


Fant du det du lette etter?